Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

päivitetty 28.6.2018 / 26.2.2019 / 5.2.2020 / 28.9.2021

Pääsäännöt

  • Lyhenteiden loppupisteen tai datassa olevan muun välimerkin jälkeen ei lisätä loppupistettä
    • Välimerkit: .?-!  
    • Joissain kentissä myös kaari- tai hakasulut toimivat loppuvälimerkkeinä, tarkistettava yksittäisten kenttien kohdalta  
  • Mahdollinen loppupiste lisätään aina ennen kontrolliosakenttiä $0-$8
  • Linkkikentän $u jälkeen ei lisätä loppupistettä

...