Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3 Kohan tilannekatsaus ja asiantuntijaryhmän kuulumiset

Esittely: Asiantuntijaryhmä keskusteli kehitystoiveista ja pääkäyttäjiä on pyydetty tekemään prioriteetilla 3 olevista kehitystoiveista tiketti Koha-yhteisön Bugzillaan.  Tietopyynnöstä on Koha-yhteisössä tiketti tilassa: Keskustelussa. https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20028

...

Esittely: Yhteenliittymän seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 3.5.2021. 

Päätös:


6 Muut asiat


8 7 Seuraava kokous

Ehdotuksena ma 3.5.2021 klo 9-10