Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#e6ffe6
bgColor#e6ffe6

024 7# ‡a https://orcid.org/0000-0002-9402-2440 ‡2 orcid
ORCID-tunnus

 


Status
colourYellow
titleYhteisö

RDA 11.12 Yhteisön tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus merkitään osakenttään ‡a, jos se on tiedossa ja helposti saatavilla.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3
024 8# ‡q Yritys- ja yhteisötunnus: ‡a 2539542-4

...

035 JÄRJESTELMÄN TUOTTAMA KONTROLLINUMERO (T)

Järjestelmän automaattisesti tuottama Asterin-id.

Indikaattorit: molemmat indikaattorit määrittelmättömiä

Osakentät (valikoima):

‡a - Järjestelmän tuottama kontrollinumero (ET)
‡z - Peruttu tai virheellinen kontrollinumero (T)

035 ## ‡a (FI-ASTERI-N)000013706
035 ## ‡a (FIN11)000182963 ‡z (FIN11)000121322

040 LUETTELOIVA ORGANISAATIO (ET)

...