Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta.

Konsortiota palveleva FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa.

 

Tutustu tarkemin tiedelehtien sopimusneuvotteluiden tilanteeseen:

 

 

 

Panel
titleOikopolut konsortion jäsenille

Palveluiden käyttö edellyttää kirjautumista

Blog Posts
max5
sortcreation
reversetrue
contenttitles
labelsfinelib, finelib_negotiations

Lisää uutisia

Twitterconnector
componentTypeembeddedTimeline
timelineHeight450
embedTypeprofile
linkhttps://twitter.com/FinELibpalvelu
width450
themelight
langfi
height500
tweetLimit20