Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Standarditunnuksen tyyppi
7 - Tunnuksen tyyppi määritelty osakentässä ‡2
8 - Määrittelemätön tunnus
Toinen - Määrittelemätön

Osakentät (valikoima):

‡a - Standarditunnus tai -koodi (ET)
‡q - Tarkentava tieto (T)
‡2 - Tunnuksen koodi (ET)

Loppupiste:
Kentän loppuun ei lisätä pistettä.


Status
colourGreen
titlehenkilö
 
RDA 9.18 Henkilön tunniste 

Panel
borderColor#e6ffe6
bgColor#e6ffe6

024 7# ‡2 https://orcid.org/0000-0002-9402-2440 ‡2 orcid
ORCID-tunnus

...