Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

AFO Luonnonvara- ja ympäristöontologia

 

Dokumentaatiota ja aineistoja

AFO-ontologia on saatavilla Kansalliskirjaston finto-palvelussa: http://finto.fi/afo/fi/

AFO-ontologiaa ylläpitävät Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (Syke) sekä Helsingin yliopiston kirjasto (HULib)

AFO-

ontologiaan liittyvää käsitetyöskentelyä muualla  

 

 

AFO-toimituskunta

toimituskunta: Päivi Lipsanen (HULib), Leena Byman (Luke), Elisa Paavilainen (Syke), Simo Riikonen (Syke). Tekninen tuki: Jarmo Saarikko (KKKansalliskirjasto)

Tietoja

Warningtoimituskunnan työtila (rajattu pääsy)

Blogi

Blog Posts
max3
contentexcerpts

Viimeksi päivitetyt

Recently Updated
typespage, comment, blogpost, spacedesc
max10
hideHeadingtrue
themeconcise