Kuvaus

Projekti Kirjastometatieto linkitetyksi dataksi liittyy kuvailevan metatiedon kehittämiseen ja kuvailun muutoksen toteuttamiseen Suomessa vuosina 2014-2016. Projektin keskiössä on kansainvälisen RDA-kuvailustandardin käyttöönotto Suomessa ja kirjastometatiedon muokkaaminen linkitetyksi dataksi. RDA-kuvailustandardin lisäksi tunnisteet, tieto- ja käsitemallit sekä sanastot ovat keskeisiä kehittämisalueita linkitetyn datan luomisessa. Kuvailun muutoksella pyritään kansainvälisesti yhteentoimivaan metatietoon, kirjastometatiedon aiempaa parempaan hyödynnettävyyteen tietoverkoissa sekä metatiedon tuotannon tehokkuuden ja laadun parantamiseen.

Tavoitteet

Projektissa tehtävä kuvailevan metatiedon kehittämistyö vakiinnutetaan Kansalliskirjaston palveluksi projektin loputtua. Kansalliskirjastoon muodostetaan kuvailun asiantuntijapalvelu, joka toimii neuvovassa roolissa suhteessa kirjastoverkkoon ja muihin metatietoasiakkaisiin.

Kuvailevan metatiedon rakennetta kehitetään linkitetyn datan suuntaan nykyisen kuvailuformaatin rajoissa. Tietoelementit analysoidaan ja sijoitetaan tietueisiin RDA-kuvailustandardin määritysten mukaisesti. Tämä vaikuttaa kuvailijan työpinnan tietomallin kehittämiseen ja tukee FRBR-tietomallin käyttöönottoa kuvailuprosessissa. Kuvailun asteittaisen rakennemuutoksen kautta valmistaudutaan bibliografisen metatiedon avaamiseen ja hyödyntämiseen linkitetyn datan muodossa kuvailun kansallisissa ja kansainvälisissä työprosesseissa.

  • No labels