Muistio

Aika ja paikka: tiistai 06.03.2012 klo 14.05-16.30 Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1

Läsnä:

 • Susanna Aakko, HelMet
 • Esa Peltonen, Axiell
 • Olli Tuuteri, BTJ
 • Ari Ahlqvist, KK
 • Juha Hakala, KK
 • Laila Heinemann, KK (siht.)
 • Minttu Hurme, KK
 • Ulla Ikäheimo, KK
 • Tommi Jauhiainen, KK (pj)
 • Petteri Kivimäki, KK
 • Ari Rouvari, KK

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.05.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin

3. RFID standardoinnin tilanne 

Juha Hakala esitteli asian.

Kansainvälinen standardi (ISO 28560) on julkaistu viime vuoden puolella 3-osaisena. Osa 1 sisältää yleiset periaatteet, osassa 2 kuvataan toteutus käyttäen vaihtuvamittaisia ja osassa 3 käyttäen kiinteitä kenttiä. Japanista on tullut uusi standardointiesitys osaksi 4. Siinä kuvattaisiin tekniikka, jolla voidaan paketoida niteen tunniste yhteen kirjaston ISIL-tunnuksen kanssa.

Haasteet standardin käyttöönottoon ovat käytännön implementoinnissa. Tekniikan kehitys tuo uusia paineita, esim. UHF.

Suomen ongelmat ratkaistu (eri järjestelmissä eri tavoin) niin että järjestelmät keskustelevat keskenään.

4. Aineistolajien yhtenäistäminen

Axiellin asiantuntijaryhmältä on tullut aloite työryhmän perustamiseksi yhtenäistämään aineistolajien nimityksiä kansallisesti.

Järjestelmät tulkitsevat kiinteämittaisia kenttiä, ja perinteisesti ovat nimenneet niitä eri tavoin. Yhteiskäyttö on ongelmallista. Mm. yhteisluettelo vie kohti yhdenmukaistamista. Liittyy myös uusiin luettelointisääntöihin (0-alue) - RDAssa tullaan menemään vielä tarkemmalle tasolle aineistolajien määrittelyssä.

Keskusteltiin siitä, kuinka kattava listasta pitäisi tulle. Todettiin myös, että määräystä tai standardia tuskin voidaan laatia, mutta suosituskin olisi hyvä. Lisäksi listan jatkuvasta ylläpidosta tulee huolehtia niin, että uudet aineistolajit saadaan mukaan. Korostettiin myös sitä, että ryhmän pitäisi olla käytännönläheinen eikä teoreettinen.

Puheenjohtaja esitti, että luotaisi laajennettavissa oleva aineistolajiontologia ja sille ylläpitoryhmä. Ryhmä voi toimia virtuaalisesti. Kaikkien järjestelmien ja kaikkien kirjastotyyppien edustus on varmistettava. KDKlla on käytettävyysryhmä, joka voisi myös käyttää valmista suositusta.

Päätettiin, että Tommi Jauhiainen kutsuu ryhmän koolle. Katve-ryhmäläiset ilmoittavat omista organisaatioistaan jäsenet. Perustetaan s-postilista. Kokouksessa ilmoitettiin jo seuraavat jäsenet:

 • Kansalliskirjastio: Ulla Ikäheimo ja Ari Ahlqvist
 • BTJ: Maini Saloheimo
 • Axiell: Esa Peltonen
 • HelMet: Susanna Aakko hoitaa > Yrjö Lindegren (ilmoitettu 7.3.)

5. Järjestelmien katsaukset

5.1. Voyager

Ari Ahlqvist

Voyager-esitys on erillisellä sivulla.

5.2. Kansallinen metatietovaranto 

Laila Heinemann, Minttu Hurme ja Ulla Ikäheimo

Kansallinen metatietovaranto (ennen nimellä Kansallinen yhteisluettelo) on laaja hankekokonaisuus. Tällä hetkellä siitä ovat käynnissä seuraavat osaprojektit

 • Auktoriteettitietokanta: alkanut jo 2010, saataneen tuotantoon tämän vuoden loppuun mennessä
 • Yleisten kirjastojen mukaantulo: Rahoitus saatu 2010/2011 ja projektiryhmä aloittanut toimintansa viime vuoden lopulla. Ensimmäiset pilottikirjastot Kokkola ja Tampere, joista edellinen aloittanee jo keväällä, jälkimmäinen syksyllä
 • Ammattikorkeakoulukirjastojen mukaantulo: Rahoitus ohjelmistolisenssille saatu viime vuoden lopulla ja tänä vuonna saatu lupaus henkilöresurssin rahoituksesta. Projekti käynnistyy, kunhan tämäkin rahoitus on virallinen ja rekrytointi on saatu tehtyä.
 • Luettelointityökalu: Kansalliskirjastossa on kehitetty omaa web-pohjaista luettelointityökalua, jolla voisi luetteloida yhtä aikaa sekä Alephiin että Voyageriin, koska kahden clientin käyttö on ollut hankalaa. Työkalu valmistunee tämän vuoden aikana.
 • Musiikkiaineistot: Koska metatietovarannon pohjana olevassa LINDA-tietokannassa ei aiemmin ole ollut musiikkia, sen erityispiirteitä on tarkasteltava tarkemmin. Myös musiikkiluetteloinnissa on erilaisia käytänteitä eri sektoreilla. Näitä asioita pohtiva työryhmä on aloittanut toimintansa Ulla Ikäheimon johdolla.
 • Kuvailukäytänteiden yhdenmukaistaminen: Tätä työtä tehdään jatkuvasti erilaisissa ryhmissä. Metatietovarannon näkökulmasta on seurattava tiiviisti näiden ryhmien työtä ja osallistuttava siihen aktiivisesti. Juuri tällä hetkellä akuuttia on uusien luettelointisääntöjen käyttöönotto, johon liittyy 0-alueen konversio. MARCin uudet RDA-kentät on myös suomennettu.

Yhteistietokannan/metatietovarannon ohjelmistona olevasta Alephista on tällä hetkellä käytössä v. 20. Siihen päivitetään tänä vuonna pari service packiä.

5.3. Kirjastokartta

Petteri Kivimäki

Kirjastokartta on web-pohjainen paikannuspalvelu. Se on navigaatio kirjastossa, liitettynä OPACiin. Sitä varten tarvitaan kirjaston pohjakartta kuvatiedostona, johon sitten merkataan hllyluokkien sijainnit ja linkataan ne aineiston sijaintitietoon. Toimii missä tahansa järjestelmässä.

Ohjelma on ollut tarjolla viime syksystä alkaen. Nyt sitä käyttää jo kolme asiakasta: Helsingin ylopiston, Jyväskylän yliopiston ja Aalto-yliopiston kirjastot.

5.4. Asiakasliittymä

Ari Rouvari

Pilotoidusta Ex Libriksen Primo-ohjelmistosta luovuttiin viime vuoden vaihteessa. Keskeiset ongelmat olivat konsortio-ominaisuudet, käytettävyys ja yhteydet kirjastojärjestelmiin.

Sen jälkeen on tutkittu Open Source järjestelmiä, joista päädyttiin VuFindiin. Päätös on virallistettu hankkeen ohjausryhmässä helmikuun lopussa.

Tuotantoon päästäneen tämän vuoden loppupuolella. Ns. ensimmäinen aalto koostuu kahdeksasta organisaatiosta, joista kirjastoja ovat Kansalliskirjasto ja Jyväskylän yliopiston kirjasto. LisäksiHelMet-kirjastot ja Vaski-kirjastot ovat antaneet aineistonsa haettavaksi asiakasliittymän kautta.

Asiakasliittymätoimistossa työskentelee tietojärjestelmäpäällikkö Ari Rouvarin lisäksi 9 henkilöä. Open Source järjestelmän koodaukseen on luvattu täksi vuodeksi lisää 4 määräaikaista koodaajaa.

Kaikki dokumentaatio avointa, ja kaikki voivat vapaasti kommentoida sitä.

Demo löytyy osoitteesta http://vufind-fe-kktest.lib.helsinki.fi/vufind/

Tällä hetkellä puuttuvat vielä hallintakäyttöliittymät, tilastointityökalu sekä palvelun nimi. Parhaillaan tutkitaan eri keskitettyjä indeksejä (Primo Central Index, Ebsco, Summon).

5.5. Nelli-portaali ja SFX

Ari Rouvari

Ex Libris näyttää lopettaneen Metalibin kehittämistyön. Nyt Nelli-portaalin toiminnassa on jatkuvia häiriöitä: järjestelmä kaatuilee, tietokantoja puuttuu hakutuloksista ja tilastoista. portaalin käyttö on kuitenkin lisääntynyt.

Nelli-portaali yritetään integroida VuFindiin.

SFXn tilanne on parempi. Viime vuoden aikana korjattu edellisen päivityksen myötä tulleita ongelmia.

Tutkitaan mahdollisuutta rakentaa uusi käyttöliittymä Open Sourcella.

5.6 Helmet

Susanna Aakko

HelMetiin on tullut kolme isompaa päivitystä:

 • MARC 21 konversion uusi versio, edelleen pari omaa poikkeusta
 • Millenium päivitetty UNICODElle
 • elokuvien ja pelien ikärajat päivitetty uuden lainsäädännön mukaisiksi

Helmikuussa on siirrytty Millenium 2011 versioon: mahdollistaa mm. sähköpostikuitin. Automaattiohjelmistoon on tullut uusi käyttöliittymä. Encoressa omien tietojen päivitys parani.

Encore 4.1 otettu käyttöön, testattu versiota 4.2: omien tietojen integrointi paranee. Otetaan käyttöön Encoren oma varauslomake. SoMe -kuvakkeita käyttön. Mobiiliversio tulosssa iPhonelle ja Androidille.

Kirjavälityksen kansikuvat toimivat nyt hyvin.

HelMet-kirjastojen yhteinen palvelusivusto julkaistaan, alustavasti keväällä, lopullisesti syksyllä. Fujitsu on toimittaja. Palvelusivustosta tulee myös mobiiliversio.

Innovative tiedottaa Sierrasta. Encore 5 tulossa tänä vuonna, SoMe edistyy edelleen. Uusi tilastointi- ja inventointiohjelma tulossa. Innovativen omistajiksi on tullut yrityksiä.

5.7 BTJ

Olli Tuuteri

BTJ-Kirjavälityksen toimitusjohtaja on vaihtunut. Toiminnan painopiste on muuttunut "back to basics".

Tietokannan katetta laajennettu (mm. kaikki ruotsalainen aineisto) ja nopeutettu. Toimitusajat puolitettu. Luettelointia nopeutettu, myös räätälöityä palvelua tarjotaan. Yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa edelleen tärkeää.

ARVO-ympäristöä kehitetty, tarjotaan paloja myös muille kuin sopimusasiakkaille. Arvo 2.0 suunnitteilla.

Uuden sukupolven verkkokauppa BTJ-Aarre on avattu.

Lehtipalveluja tulossa, ei vielä asiakkaita.

Aleksi avattu myös asiakkaille, ei enää vain "takahuonepalvelu". Origo-pohjainen tarkistus, joka auktorisoi asiakkaan kirjastokortin perusteella.

5.8 Axiell

Esa Peltonen 

Arena:

kolme versiota työn alla.

 • 2.0 päivityskierroksessa: artikkelien jakaminen ja sisältöjen yhteiskäyttö, portaaliominaisuus. Avoin indeksi.
 • 2.5 ns. Suomi-hakuversio. Hakulomake konfiguroitavissa. Osakohteiden käsittely parantunut.
 • 2.6 työn alla. Parantaa mm. teknistä tukea. Pilotti syksyllä.

Aurora:

Selaimella käytettävä kokonaisuus. Kehitetty luotettavuutta ja toiminnallisuutta. Kolme kehitysversiota tänä vuonna.

Käyttöönotto: Alajärvi, Anders-kirjastot, Seitti-kirjastot, Luumäki

SIP2 muutoksia, laajennettu varausten käsittelyä.

Testattu Booky.fin kanssa aineistojen liikkumista.

KDK-hankkeen kanssa tehty yhteistyötä.

6. Tiedotusasioita

 • ISNI tilanne / Juha Hakala
  Julkisen identiteetin tunniste. Kansainvälinen keskus on perustettu viime vuonna, kansainvälinen tietokanta avattu tämän vuoden alussa. Se sisältää jo miljoonia nimiä, myös suomalaisia. Kansalliskirjasto tekee tämän vuoden aikana suunnitelman järjestelmän hallinnoinnista Suomessa. Tunnusten jakelu on keskitetty kansainväliselle ISNI-keskukselle. Tavoitteena on, että tunnusten jakelu voisi alkaa Suomessa vuonna 2013. Kerrotaan lisää kun/jos asia käynnistyy.
 • Tietohuoltokomitean yhteistyö SFS SR 306n kanssa / Juha Hakala
  Suomen standardoimisliiton komitea SR 306 seuraa toimisto-ohjelmiin liittyviä standardeja (esim. OOXML ja EPUB). Ne liittyvät läheisesti pitkäaikaissäilytykseen, mistä syystä Tietohuoltokomitea on ryhtynyt kiinteään yhteistyöhön tämän elimen kanssa.
 • ISO TC46 SC4 vetovastuu siirtynyt Suomeen! / Juha Hakala
  Kansainvälisen standardoimisliiton tietohuoltoalan komitean alakomitea SC4 (Technical Interoperability) vastaa metadatastandardeista ja Z39.50-tyyppisistä protokollista. Vastuu on vuoden vaihteessa siirtynyt Uudesta Seelannista Suomeen. Puheenjohtaja on Juha Hakala, sihteeri SFSstä. Komitea on ollut viime aikoina passiivinen, haasteena on saada työ taas haltuun.
   

7. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut

8. Seuraava kokous

Päätettiin pitää tiistaina 4.9.2012 klo 14.00

 

 • No labels