KATVE-kokous

Aika ja paikka: 12.10.2010 klo 14 - 16, Fabiania

Läsnä:

 • Laila Heinemann, Kansalliskirjasto (puheenjohtaja)
 • Jouni Kuusinen, LM Tietopalvelut
 • Kiti Vilkki-Eriksson, BTJ Finland
 • Tomas Högväg, Abilita
 • Esa Peltonen, Axiell Kirjastot
 • Miika Vacker, Mikro-Väylä
 • Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto
 • Juha Hakala, Kansalliskirjasto
 • Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto
 • Ere Maijala, Kansalliskirjasto
 • Bjarne Beckmann, Kansalliskirjasto
 • Susanna Aakko, HelMet-kirjastot (sihteeri)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Edellisen kokouksen (11.2.2010) pöytäkirjasta on Katve-wikissä vanha versio, joten vaihdetaan tilalle korjattu versio. Tämän kokouksen asialistalle ei lisätty asioita.

2. RFID FDIS

Juha Hakala kertoi, että RFID-standardin Final Draft International Standard on tulossa lausuntokierrokselle tänä vuonna. Muutoksia standardiin on tullut vielä loppuvaiheessa, joten on hyvä että kansallisen profiilin laatimista ei ole aloitettu aiempien versioiden pohjalta. Kansallista siirtymäkauden profiilia 1.1 ei ole edistetty, koska akuuttia tarvetta siihen ei ole ollut.

3. Finmarc → MARC21 -konversio

Ulla Ikäheimo kertoi, että konversio-ohjelma saatiin heinäkuussa testattavaksi ja että siihen on tehty muutoksia ja korjauksia. Konversiosuunnitelma on kansalliskirjaston sivuilla: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/formaatit/finmarckonversio.html

Syyskuussa on keskusteltu järjestelmätoimittajien kanssa aikatauluista ja muista konversioon liittyvistä asioista. Kirjastoille tarkoitetut koulutukset jatkuvat vielä. Anna Viitanen Turun kaupunginkirjastosta on laatinut perussuunnitelman, jota kirjastot voivat käyttää apuna omassa suunnittelussa.

-       Abilita: MARC21-konversioita tehdään talven ja kevään aikana. Ensimmäinen sovittu konversio on Pietarsaari viikolla 52.

-       Axiell: Pilottikirjastoja on jo konvertoitu. Piki-kirjastojen marraskuussa tehtävä konversio on työn alla.

4. Auktoriteettitietokanta

Laila Heinemann kertoi auktoriteettitietokannan suunnittelusta. Nykyisin auktoriteettitietueet ovat tietokantakohtaisia. Asiasanastoja jaellaan VESAN kautta ja poiminta on mahdollista ONKI-palvelussa, mutta nimiä ja yhtenäistettyjä nimekkeitä ei ole yhteisesti käytettävissä. Tavoitteena on luoda yhteisluetteloon (Aleph-järjestelmä) auktoriteettitietokanta, jossa on haku- ja poimintarajapinnat paikallistietokantoihin. Auktoriteettitietojen ylläpitovastuusta keskustellaan vielä. Mahdollisia jatkosuunnitelmia ovat VIAF eli kansainvälinen auktoriteettivaihto ja KDK-auktoriteettivaihto. Lisätietoja hankkeesta löytyy kansalliskirjaston sivuilta: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/hankkeet/auktoriteettitietokanta.html

5. SRU ja osakohteiden haku

SRU:ssa (Search/Retrieval via URL) ei ole standardimetodia osakohteiden hakuun. Ere Maijala lupasi selvittää asiaa seuraavaan Katve-kokoukseen. Axiellilla on käytössä oma ratkaisu, jossa osakohteiden haku on toteutettu jatkokyselynä.

6. SIP2 Voyagerissa

Voyager-järjestelmän SIP2-tuki on uuden version myötä parantunut, mm. palautusten lajittelu ja maksujen kuittaaminen järjestelmään on mahdollista. Palautusten lajittelu otetaan käyttöön opiskelijakirjastossa. Keskusteltiin kuittien lähettämisestä asiakkaille sähköpostitse tai tekstareina sekä maksujen maksamisesta automaatilla. 3M:n automaatit mahdollistavat sekä seteleiden ja kolikoiden käytön että korttimaksut.

7. Asiakasliittymän tilannekatsaus

KDK-asiakasliittymää varten on hankittu ExLibriksen Primo-ohjelmisto. Ohjelmisto on asennettu ja ensimmäinen kahden päivän koulutus on järjestetty. Palvelimista vastaa CSC. Asiakasliittymähankkeessa on mukana 9 pilottia (arkistoja, museoita ja kirjastoja). Pilottivaiheessa testataan ohjelmiston toiminnallisuutta ja rajapintoja. Kansalliskirjasto palkkaa lisää henkilökuntaa asiakasliittymän kehittämiseen ja ylläpitoon.

 

8. Järjestelmätoimittajien katsaukset

Abilita

MARC21-konversiot ks. asiakohta 3. Muuta uutta ovat Unicode-tuki, parannettu indeksointi sekä luetteloinnin apuvälineet.

Axiell Kirjastot

MARC21-konversiot ks. asiakohta 3. Axiellin Suomen ja Ruotsin toimitusjohtajana aloittaa Ensio Aikio vuoden 2011 alussa. Arena sopimuksia on tehty noin 100, joista 60 Suomessa. Ajankohtaisia käyttöönottoja ovat Keski-Suomen Kepri-kimppa, Tampereen seudun PIKI-kirjastot sekä Jyväskylän seudun Aalto-kimppa. Arenan uudessa versiossa on käytössä laajennettu haku sekä filttereitä. Työn alla oleva formaattivalikoiman laajentaminen mahdollistaa Arenan käytön kirjastojen lisäksi myös muissa organisaatioissa. Mobiilisovellus on käytössä Ruotsissa ja Tanskassa, suomalaista yhteistyökumppania haetaan. Aurora-järjestelmän pilotit ovat käynnissä, mm. PIKI-kirjastot. Yksi PIKI-kirjastoista kokeilee varausten itsepalvelunoutoa ja sitä varten käyttöön tulee varausten juokseva numerointi. Aurorasta on tulossa selainversio, joka mahdollistaa osan toiminnoista, mm. lainauksen ja varaukset.

BTJ

Finmarc – MARC21 --konversiot ovat ajankohtaisia, mutta myös Finmarciin on otettu käyttöön uutta mm. Blu-ray.

LM Tietopalvelut

LibNet-järjestelmän uusi versio tulee käyttöön marraskuussa.

Mikro-Väylä

RFID-projekteja on käynnissä mm. Haaga-Helia, Aalto-yliopisto, museovirasto. Petteri Kivimäki on kehittänyt Aalto-yliopiston kirjastolle RFID plug-in --rajapinnan, jonka muut kirjastot saavat halutessaan maksutta käyttöön. Rajapintaa on testattu Voyager-järjestelmän kanssa ja sitä voidaan testata myös muiden järjestelmien kanssa. Millenniumiin on saatavilla järjestelmän oma rajapinta. SIP2:n uusia toimintoja otetaan käyttöön Voyager-kirjastoissa (ks. asiakohta 6). Diakonia-ammattikorkeakouluun tulee käyttöön RFID-tekniikkaa käyttävä palautushylly.

9. Kirjastojen katsaukset

HelMet-kirjastot, Millennium/Innovative Interfaces

Innovative on ilmoittanut aloittavansa virallisen RDA-testauksen (Resource Description and Access) lokakuussa. Kirjastot ovat jo aiemmin voineet testata RDA:ta omatoimisesti.

Kirjastossa on keskusteltu RFID Lab Finlandin laatiman selvityksen pohjalta ja päätetty, että RFID:n käyttöönottoa ei tässä vaiheessa kustannussyistä suunnitella. Verkkomaksamisen toteuttamista Helsingin kaupungin tasoisena palveluna selvitetään. Espoon kirjastoautoissa otetaan käyttöön Express Lane --automaattiohjelmisto Mikro-Väylän laitteistolla. Ohjelmisto mahdollistaa lainauksen lisäksi joitakin muita palveluita esim. lainojen uusimisen. Älypuhelimille sovitettu mobiiliversio oli HelMet-kirjastoissa puoli vuotta käytössä vain englanninkielisenä, suomen- ja ruotsinkieliset versiot saatiin käyttöön kesällä.

HelMet-verkkokirjastoa uusitaan. Nykyisin verkkokirjaston muodostaa Millennium-järjestelmän aineistohaku (WebPAC). Jatkossa verkkokirjaston muodostavat jollakin sisällönhallintajärjestelmällä (CMS) toteutettava palvelusivusto sekä uusittu aineistohaku (Encore). Encore otetaan käyttöön jo tämän vuoden puolella ja palvelusivusto pyritään saamaan käyttöön vuoden 2011 loppuun mennessä. Encore tarjoaa tyypillisiä Discovery-tuotteiden ominaisuuksia, hyödyntää olemassa olevia HelMet-palveluita ja integroituu HelMet-monihakuun. Monihaku otettiin käyttöön joulukuussa, istuntoja tammi-syyskuussa 2010 oli yli 7500.

Kansalliskirjasto, Voyager, Aleph & Metalib/Ex Libris

Voyager-järjestelmät on päivitetty kesällä versioon 7.21. Uusi version tuo parannuksia SIP2-rajapintaan. WebVoyagen rinnalle on tullut mahdollisuus käyttää uutta OPAC-versiota (Tomcat-versio). Uusi OPAC-versio on käytössä

-       Artossa https://arto.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?sk=fi_FI

-       Masto-aineistoluettelossa https://masto.amkit.fi/vwebv/searchBasic?sk=fi_FI .

Voyagerin versio 8 on tulossa kesällä 2011.

Myös Aleph-järjestelmän versio on päivitetty. Metalibin uusi versio 4.4 tuo mm. paremman tuen Primo Centralille (keskitetty indeksi). SFX-linkityksen uusi versio on myös tulossa käyttöön.

10. Seuraava kokous on tiistaina 1.2.2010 klo 14

 

 • No labels