YSO-paikat-ontologian ylläpitäjät päättivät seuraavista linjauksiin 1.7.2020 tehdyistä muutoksista.

 • Yleistä-kohtaan lisättiin seuraava:
  • Sanastoon ei auktorisoida maiden osia, jotka on muodostettu ilmansuunnasta ja maan nimestä (esim. Itä-Viro, Pohjois-Ranska), elleivät nämä ole osa kyseisen maan virallista hallinnollista jakoa. Poikkeuksia voidaan tehdä, jos tällainen alueen nimi on selkeästi vakiintunut käyttöön ja usein kuvailussa tarvittu.
 • Maanmittauslaitoksen Paikkanimirekisterin hyödyntäminen -kohtaan, linkkien ja tyyppitiedon lisäämistä koskevaan osuuteen lisättiin seuraavat:
  • Huom! Näitä lisättäessä YSO-paikkoihin on päätynyt jonkin verran virheellisiä linkkejä ja tyyppitietoa sellaisten entisten itsenäisten kuntien osalta, jotka on myöhemmin liitetty toisen kunnan tai kaupungin osaksi. Näitä korjataan tavattaessa poistamalla virheellinen tyyppitieto sekä muuttamalla skos:closeMatch-linkki skos:relatedMatch-linkiksi.
   • Esim. käsitteellä Haagan kauppala oli tyyppitietona "Kylä, kaupunginosa tai kulmakunta" ja skos:closeMatch-linkki PNR:n nykyistä Haagan kaupunginosaa merkitsevään käsitteeseen. Tyyppitieto poistettiin ja linkki muutettiin skos:relatedMatch-linkiksi.
 • Tarkenteet-kohtaan lisättiin seuraava:
  • Kaikille kuntaa, kaupunkia tai vastaavaa paikkatyyppiä pienemmille (hallinnollisesti epäitsenäisille) asutuille paikoille (esim. kylät, kaupunginosat) lisätään aina sulkutarkenne.
 • Tarkenteet-kohtaan tehtiin seuraava muutos:
  • Lause "Jos ulkomainen saari on itsenäinen kunta tai tätä suurempi hallinnollinen yksikkö, ei laiteta sulkutarkennetta, paitsi jos sanastossa on toinen samanniminen käsite." muutettiin muotoon: "Ulkomaisille saarille lisätään sulkutarkenne, mikäli sama nimi on jollakin muullakin paikalla, riippumatta siitä, onko tämä paikka sanastossa vai ei. Sulkutarkenteeksi valitaan kunta tai alue, johon saari kuuluu."
  • Lisäksi samaan kohtaan lisättiin seuraava esimerkki: "Esim. sanastoon otettiin Viron pohjoisrannikolla oleva, Viimsin kuntaan kuuluva saari Prangli. Viron eteläosassa on myös kylä nimeltä Prangli. Kylää ei ole sanastossa. Saari otettiin sanastoon muodossa "Prangli (Viimsi).""
 • Suhteet-kohtaan lisättiin seuraavat:
  • Ulkomaisten luonnonmaantieteellisten paikkojen yläkäsite on maa. Mikäli ulkomainen luonnonmaatieteellinen paikka on monen maan alueella, lisätään yläkäsitteiksi kyseiset maat.
  • Ulkomaisten kaupunkien ja kuntien yläkäsite on maa. Kaupunginosien ja kylien yläkäsite on kaupunki tai kunta, jos se on sanastossa.

Alkuperäisen blogitekstin luonut  Tuomas Palonen, last modified on Jul 02, 2020