YSO-paikat -paikkaontologia on julkaistu Fintossa.

YSO-paikat täydentää Yleisen suomalaisen ontologian YSOn yleiskäsitteistöä, mutta sitä voidaan käyttää myös itsenäisenä sanastona. YSO-paikat on kehitetty erityisesti muistiorganisaatioiden, sekä muiden ontologioita hyödyntävien tahojen kuvailutarpeita ajatellen.

YSO-paikat on kaksikielinen yleiskäyttöinen paikkakäsitteistö, joka sisältää hallinnollisiin ja muihin alueisiin, sekä luonnonmaantieteellisten paikkoihin viittaavia käsitteitä, joita on  otettu mukaan suomalaisen julkaisutuotannon sisällönkuvailutarpeiden pohjalta. Mukana on sekä nykyisiä, että historiallisia paikkoja. Käsitteet pohjautuvat rikastettuihin ja paranneltuihin Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) ja sen ruotsinkielisen vastineen Allärsin paikkakäsitteisiin.

YSO-paikat on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu  käsitteiden välisille osa-kokonaisuus-suhteille. Suomalaisten paikkojen osalta hierarkiasuhteet noudattavat Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterin rakennetta. Osa-kokonaisuus-suhteiden lisäksi  käsitteiden välillä on assosiatiivisia suhteita.

Suomen alueella sijaitsevat paikat on linkitetty Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteriin sijainti- ym. tietojen hakua varten. Osa paikoista on lisäksi linkitetty Wikidataan. Suomen alueella sijaitsevat paikat on tyypitelty Paikannimirekisterin mukaan.

Nyt julkaistu versio on YSO-paikkojen ensimmäinen koeversio, joka voi sisältää virheitä. YSO-paikkoja on tarkoitus kehittää edelleen havaittujen puutteiden sekä saadun palautteen perusteella.

Lisätietoja: https://www.kiwi.fi/display/Finto/YSO-paikat

Alkuperäisen blogitekstin lisännyt Mikko Lappalainen kesäkuuta 15, 2017