Suomen ajallisen paikkaontologian SAPOn nykytilasta, ylläpidosta ja laajennusmahdollisuuksista on julkaistu kattava raportti Finto-projektin tilauksesta. SAPO kuvaa suomalaisten kuntien perustiedot, olemassaolon ajankohdat sekä osalle kunnista maantieteelliset polygonit tiettynä ajanhetkenä. Nyt julkaistu raportti kuvaa kattavasti SAPOn rakenteen sekä sen ylläpidon vaatimukset ja mahdolliset kehitysskenaariot.

Raportti löytyy osoitteesta:

https://www.doria.fi/handle/10024/113684

Uusi versio SAPOsta itsestään oli tarkoitus julkaista Fintossa syyskuussa, mutta tiedosto vaati vielä hieman viilausta ja toivottavasti valmistuu julkaisukuntoon lokakuun aikana.