Dublin Core -määritysdokumentit

Dublin Core -metatietostandardia ylläpitää Dublin Core -yhteisö (Dublin Core Metadata Initiative, DCMI). Suomessa Dublin Coresta vastaa Kansalliskirjasto. 

Dublin Core on julkaistu kahtena ISO-standardina. ISO 15836-1:2017 sisältää Dublin Coren /elements/-nimialueen 15 ydinkenttää, joulukuussa 2019 julkaistu ISO 15836-2:2019 kattaa Dublin Core /terms/ -nimialueen ominaisuudet ja luokat.  Standardien oleellinen sisältö (kentät ja niiden määritelmät) ovat luettavissa ISO:n Online Browsing Platform -palvelusta tekemällä haku "15836".

Dublin Coren ydinkentät julkaistiin jo vuonna 2001 suomeksi standardina SFS 5895, joka kumottiin 2019. Sen korvaa ISO 15836 -standardien suomennos, joka ilmestynee 2020.

Tätä kirjoitettaessa (tammikuu 2020) ISO-standardit ja Dublin Core -yhteisön verkossa ylläpitämä versio ovat yhteismitallisia. DCMI-versioon jatkossa tehtävät muutokset kuten uudet ominaisuudet päivittyvät myös ISO-standardeihin, mutta vasta niiden seuraavan laitoksen ilmestyessä.

Dublin Core -standardin pohjalta on tehty Suomessakin muita metadatamäärityksiä. Kansallisia suosituksia ovat Kansalliskirjaston 2017 laatima ja 2018 päivitetty Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistoille, elektronisten opinnäytteiden metadataformaatti sekä asiakirjoille tarkoitettu SÄHKE2-metatietomalli.

Metatietostandardin ohella Dublin Core -yhteisö ylläpitää muutaklin Dublin Coreen liittyvää informaatiota, kuten käyttöopasta.  


Linkkejä ja liitetiedostoja:

ISO Online Browsing Platform https://www.iso.org/obp/

Dublin Core Metadata Terms https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/

Dublin Core User Guide https://www.dublincore.org/resources/userguide/

Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle https://www.kiwi.fi/display/Julkaisuarkistopalvelut/Metadatasuositus+julkaisuarkistojen+tekstiaineistolle

Kansallinen metadataformaatti elektronisille opinnäytteille http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1070554

SÄHKE2-metatietomalli https://www.arkisto.fi/fi/saehke2-maeaeraeys/?page=fi/saehke2-maeaeraeys/

  • No labels