Dublin Core -määritysdokumentit

SFS 5895 -standardi on Dublin Core -metadataformaatin suomalainen versio. Standardia voi ostaa Suomen Standardisoimisliitosta».

Kansalliskirjasto ylläpitää Dublin Core -metadataformaatin suomalaiseen versioon kuuluvia liitteitä.

Kansainvälinen ja ajantasainen Dublin Core -termien (kentät, tarkenteet, merkintäjärjestelmät) lista on luettavissa Dublin Core Metadata Initiative -sivuilta».

Nordic Metadata on tuottanut Dublin Core -tallennusalustan» , jota Kansalliskirjasto on edelleen kehittänyt. Alustan avulla voi tuottaa kuvailutiedot tietyissä muodoissa (syntakseissa). Tällä hetkellä alusta tukee HTML, XHTML ja XML/RDF -syntakseja. Muihin metadatan luomiseen tarkoitettuihin välineisiiin voi tutustua kansainvälisillä Dublin Core -sivuilla.

Linkkejä ja liitetiedostoja:

Kansainvälinen ja ajantasainen Dublin Core -termien lista
Dublin Core muilla kielillä (mm. ruotsi)
Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle  (Kansalliskirjasto 2017, päivitetty 2018)
Opinnäytteiden metadataformaatti (Kansalliskirjasto 2006)
JHS 143 -asiakirjojen kuvailuformaatti
Dublin Core Tools and Software
Suomen Standardisoimisliitto

  • No labels