Dublin Core -määritysdokumentit

Dublin Core -metatietostandardia ylläpitää Dublin Core -yhteisö (Dublin Core Metadata Initiative, DCMI). Suomessa Dublin Coresta vastaa Kansalliskirjasto. 

Dublin Core on julkaistu kahtena ISO-standardina. ISO 15836-1:2017 sisältää Dublin Coren /elements/-nimialueen 15 ydinkenttää ja joulukuussa 2019 julkaistu ISO 15836-2:2019 kattaa Dublin Core /terms/ -nimialueen ominaisuudet ja luokat.  Standardien oleellinen sisältö (kentät ja niiden määritelmät) ovat luettavissa ISO:n Online Browsing Platform -palvelusta tekemällä haun "15836".

Dublin Coren ydinkentät julkaistiin suomeksi jo vuonna 2001 standardina SFS 5895, joka kumottiin 2019. Sen korvaa ISO 15836 -standardien suomennos, joka ilmestynee 2020.

Tätä kirjoitettaessa (tammikuu 2020) ISO-standardit ja Dublin Core -yhteisön verkossa ylläpitämä versio ovat yhteismitallisia. DCMI-versioon jatkossa tehtävät muutokset, kuten uudet ominaisuudet, päivittyvät myös ISO-standardeihin, mutta vasta niiden seuraavan laitoksen ilmestyessä.

Dublin Core -standardin pohjalta on tehty Suomessa erilaisia metadatamäärityksiä. Kansallisia suosituksia ovat Kansalliskirjaston 2017 laatima ja 2018 päivitetty Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistoille, elektronisten opinnäytteiden metadataformaatti (2006) sekä asiakirjoille tarkoitettu SÄHKE2-metatietomalli.

Metatietostandardin ohella Dublin Core -yhteisö ylläpitää muuta Dublin Coreen liittyvää informaatiota, kuten käyttöopasta.  


Linkkejä ja liitetiedostoja:

ISO Online Browsing Platform

Dublin Core Metadata Terms

Dublin Core User Guide

Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle

Kansallinen metadataformaatti elektronisille opinnäytteille

SÄHKE2-metatietomalli

Oppimateriaalien metatietomalli

  • No labels