Sivu siirretty Julkaisuarkistopalvelut-asiakaswikiin 26.3.2019

8 Viittaustietojen kerääminen julkaisujen metatiedosta

Kokous viittaustietoehdotuksista

Aika: to 11.10.18 klo 10-12

Paikka: Leipätehdas Kaneli-kokoushuone (V520), Kaikukatu 4

Asialista:

 • Vähimmäisvaatimukset millä sitaattilaatikko luodaan
  • Tekijöissä on sukunimettomiä ja nimekkeet saattavat olla yksikirjaimisia
  • Vuosiluvussa neljä (4) merkkiä
  • Standarditunnukset, kuten?
  • Verkko-osoitteet kokonaisina
 • Vähimmäisvaatimukset yksittäisille kentille: jos kentässä on arvo, se lisätään viitelaatikkoon
 • Julkaisutyypit, joille omat ehdotukset viitelaatikoksi:
  • Artikkeli kokoomateoksessa
  • Artikkeli konferenssijulkaisussa
  • Artikkeli väitöskirjassa
  • Artikkeli kausijulkaisussa
  • Rinnakkaistallennettu artikkeli
  • Monografia
  • Väitöskirja
  • Kokoomateos
 • Omien ja muiden julkaisujen erottelu:
  • Omissa julkaisuissa viitelaatikon URN osoittaa omaan julkaisuarkistoon tallennettuun aineistoon, rinnakkaistallennuksissa muualle, eli alkuperäisen julkaisun tunnisteeseen (useimmiten kustantajan DOI)
   • Jos DOI löytyy, näytetään se ja jos ei, näytetään rinnakkaistallenteen URN
 • Metatietojen lähde
  • Lähteenä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä itse dokumenttia
  • Myös auktorisoidut tiedonlähteet hyväksyttäviä, esim. ISNI, ORCID, ASTERI (ei avoinna kaikille)
   • Voi käyttää jos se on teknisesti mahdollista
 • Metatietojen valinta
  • Pitäisikö viitteessä mainittavien tekijöiden määrää rajata?
   • Noudatetaan APA-tyyliä: 
    • Ensimmäiset seitsemän tekijää listataan
    • jos tekijöitä on enemmän kuin seitsemän, kirjataan ensimmäiset kuusi tekijää, kolme pistettä (...) ja viimeinen tekijä
     • Esim: Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H.
    • Tuntematon tekijä jätetään pois ja viite aloitetaan julkaisun nimellä, joka lopetetaan pisteeseen ja vuosilukuun suluissa
     • Esim: Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993).
  • URN:in ja muiden PID-tunnusten merkintä HTTP URI -muodossa
   • Jos pysyvä tunnus löytyy, URL-osoitetta ei pidä käyttää
 • Metatietojen mahdollinen järjestys
  • Noudatetaan APA:n ohjeita
  • Ehdotus järjestyksestä (ISO Working draft 690:2018, s. 8):
   • The usual order of elements in a reference is as follows:
    • name(s) of creator(s), if available;
    • title;
    • medium designation, if necessary;
    • edition;
    • production information (place and publisher);
    • publication date [in the name and date system (see Annex A), the year should not normally be repeated in this location unless a fuller date is necessary (e.g. for a serial)];
    • fond or collection, if applicable;
    • series title, if applicable;
    • numeration within the item;
    • standard identifier(s), if applicable;
    • availability, access or location information and access date if applicable;
    • additional general information.
   • If the name and date system commonly referred to as the Harvard system (see Annex A) is being applied, the year element is inserted after the creator.

    EXAMPLE           CRANE, D., 1972. Invisible Colleges. Chicago: University of Chicago Press.

 • Mahdollinen muotoilu
  • Käytetään APA:n tyyliohjeita
 • Julkaisun kielen vaikutus: Julkaisussa, saatavissa vs. englanniksi in, accessed
  • Jos tarpeen, käytetään viitelaatikossa julkaisun kielen sanoja
 • Julkaisun tiedot nimeksi laatikolle vai valitaanko vain yksi (helpoimmin teknisesti toteutettava)
  • Viitelaatikolla ei tarvitse olla otsikkoa, jos tiedot on eroteltu selkeästi muista sivun tiedoista, esim. ympyröity laatikolla
  • Jos pystyy, teen yhden ehdotuksen, jossa olisi kaikki vaihtoehtoiset muodot

Ehdotukset sitaattilaatikoiden muotoiluun:

Tietueen etusivulla mahdollisesti näytettävän viittausesimerkin/sitaattiboksin muotoilu APA-tyylillä. Sitaattiboksi on käytössä ainakin Theseuksessa, TamPubissa ja Jyväskylän yliopiston JYX:ssä.

Ehdotuksien pohjana on käytetty https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/general_format.html sivujen ohjeita ja American Psychological Association (2009). Publication Manual of the American Psychological Association. 6th ed. -kirjaa.


Tyylien erot:

APA ja Harvard -viittaustavat ovat hyvin samanlaisia, mutta ohjeissa kursiivin käyttö nimekkeessä vaihtelee. Toisissa kursiivia käytetään molemmissa tyyleissä ja toisissa ohjeissa APAsta jätetään kursiivi pois.

  • (Artikkeli painetussa julkaisussa: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Kirjan nimeke. X painos. (painostieto vain, jos ei ole 1. painos) Kustannuspaikka: Kustantaja/julkaisija, sivunumero(t).)
  • (Artikkeli painetussa lehdessä: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Lehden nimi, vsk(nro), sivunumero(t).)
  • Artikkeli e-julkaisussa: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. & Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Kirjan nimeke. X painos. (painostieto vain, jos ei ole 1. painos) Kustannuspaikka: Kustantaja/julkaisija, sivunumero(t). Haettu https://www.verkko-osoite.fi
  • Artikkeli e-lehdessä: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Lehden nimi, vsk(nro), sivunumero(t). doi:/urn: TAI Haettu https://www.verkko-osoite.fi
  • E-monografia: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain., Sukunimi, Etunimen 1. kirjain & Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. X painos. (painostieto vain, jos ei ole 1. painos) Kustannuspaikka: Kustantaja/julkaisija. Haettu https://www.verkko-osoite.fi


APA-tyylissä käytetyt lyhenteet:

Lyhenne FINLyhenne ENGJulkaisutieto FIN/ENG
painosed.painos / edition
Korjattu painosRev. ed.Korjattu painos / Revised edition
2. painos2nd ed.toinen painos / second edition
toim.Ed. / Eds.toimittaja / Editor(s)
käänt.Trans.kääntäjä / Translator(s)
?n.d.päiväämätön / no date
s.p. / pp.sivua / page(s)
vsk.Vol. / Vols.vuosikerta, -kerrat / Volume(s)
nroNo.numero / Number
osaPt.osa / Part
liite?Suppl.liite(?) / Supplement


APA-muotoilut:

 •  Numerot aina arabialaisina (1, 2, 3), ei roomalaisina (paitsi otsikon osana)
 • Tekijöiden nimet käänteisessä järjestyksessä: Sukunimi, Etunimen 1. / 1.-1. kirjain
  • Ensimmäiset 7 listataan & ennen viimeistä, jos 8+ tekijää → ensimmäiset 6 tekijää, ... viimeinen tekijä
  • Pilkku on erottimena tekijöiden, sukunimen ja etunimen 1. kirjaimen, sekä loppuliitteiden (Jr., III jne.) välissä
  • 2-7 tekijää: käytä &-merkkiä ennen viimeistä tekijän nimeä
  • Organisaatiotekijöiden nimet kokonaisuudessaan
 • Ilman tekijää: siirrä julkaisun otsikko ensimmäiseksi ennen julkaisuaikaa
 • Toimittaja: lyhenne sulkeisiin viimeisen toimittajan jälkeen (toim.) / (Ed.) / (Eds.)
  • Osa kirjaa: Julkaisussa / In toimittajien nimet suorassa sanajärjestyksessä
 • Julkaisuvuosi suluissa tekijöiden jälkeen, piste
 • Nimekkeet
  • Artikkelit ja kirjan osat: ei kursiivia
  • Kirjat, lehdet ja kokoomateokset: kursiivilla
  • Painos ym. tiedot suluissa nimekkeen jälkeen, piste
 • Lehdet
  • Vuosikerran numero: kursiivilla
  • Lehden numero: suluissa, ei kursiivia
  • Sivunumerot: pilkun jälkeen yhdysviivalla erotettuna, piste
 • Kustannustiedot
  • Lehdistä: ei tarvita
  • Kirjat, kokoomateokset: kaupunki, maa, kaksoispiste, julkaisijan nimi, piste
 • Verkkojulkaisut
  • Tallennetaan samat tiedot samassa järjestyksessä kuin painetuissa julkaisuissa
  • Tarpeeksi tietoja verkosta löydettävyyden varmistamiseksi
  • Verkko-osoitteet ja pysyvät tunnisteet kokonaisina
  • EI pistettä loppuun


Artikkeli e-kokoomateoksessa:

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book or larger document (pt. xx). Location: Publisher. doi:xxxxxxxxxxxxx

Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of chapter. In A. A. Editor (Ed.), Title of book (pp. xx-xx). Location: Publisher. urn:NBN:fi-fexxxxxxxxxx

Author, A., Author, B., Author, C., Author, D., Author, E.-E., Author, F., ... Author, I. (Year). Title of article. In A. Editor, & B. Editor (Eds.), Title of book or larger document (pp. xxx-xxx). https://www.xxxxxxxxxxx

Esimerkki JYX: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201608023718

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.author

Käänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimen 1. kirjain), etunimen 1. kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI pilkku - välilyönti - &-merkki - välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina suluissa olevan julkaisuajan jälkeen pisteeseen ja välilyöntiin. Jos tekijöitä on enemmän kuin 8+ → ensimmäiset kuusi tekijää - pilkku - välilyönti - kolme pistettä - välilyönti - viimeinen tekijä - piste.

Kaksiosaiset etunimet: varmistettava, että yhdysviivalla yhdistetyn etunimen molempien nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat viitteeseen. Molempien kirjaimien perässä on piste.

Julkaisuaikadc.date.issued

Vuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti. Esim: (2018). Yleensä vuosi, mutta tarpeen vaatiessa kuukausi ja päivä ISO 8601 -standardin mukaan.

Nimekedc.titleJos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin.
Toimittajadc.contributor.editorToimittajan nimi suorassa sanajärjestyksessä, alkuun artikkelin kielen mukaan sana Julkaisussa/In/I, jonka jälkeen toimittaja(t) Etunimen 1. kirjain Sukunimi (toim./Ed./Eds./Red.), perään pilkku ja välilyönti.
Emojulkaisudc.relation.ispartofKursiivilla, loppuun välilyönti.
Sivunumerotdc.format.pagerangeSivunumerot suluissa, alkuun artikkelin kielen mukaan lyhenne s./pp./s. ja välilyönti, loppuun piste ja välilyönti.
Kustannuspaikkakuntadc.publisher.placeKustantajan paikkakunta (voi jättää pois), perään kaksoispiste ja välilyönti.
Kustantajadc.publisherKustantajan nimi (pitää jättää pois, jos kustannuspaikkakuntaa ei ole), perään piste ja välilyönti.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä.  

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä, ei loppumerkkiä.

 

Artikkeli konferenssijulkaisussa:

Contributor, A. (Year). Title of Paper. In A. Editor (Ed.), Paper presented at Title of Conference (pages). Place of Publication: Publisher.

Contributor, A.-A., & Contributor, B. (Year, Month). Title of contribution. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of series: Vol. xxx. Title of Published Proceedings (pp. xxxx-xxxx). doi:xxxxxxxxxxxxx

Contributor, A., Contributor, B., & Contributor, C. (Year, Month). Title of paper or poster. Paper/poster presented at Title of Conference, Location. doi:xxxxxxxxxxxxx

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.author

Käänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimen 1. kirjain), etunimen 1. kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI pilkku - välilyönti - &-merkki - välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina suluissa olevan julkaisuajan jälkeen pisteeseen ja välilyöntiin. Jos tekijöitä on enemmän kuin 8+ → ensimmäiset kuusi tekijää - pilkku - välilyönti - kolme pistettä - välilyönti - viimeinen tekijä - piste.

Kaksiosaiset etunimet: varmistettava, että yhdysviivalla yhdistetyn etunimen molempien nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat viitteeseen. Molempien kirjaimien perässä on piste.
Julkaisuaikadc.date.issued

Päivämäärä TAI Vuosi ja kuukausi pilkulla erotettuna suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti.

Nimekedc.titleKursiivilla. Jos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin.
Toimittajadc.contributor.editorToimittajan nimi suorassa sanajärjestyksessä, alkuun artikkelin kielen mukaan sana Julkaisussa/In/I, jonka jälkeen toimittaja(t) Etunimen 1. kirjain Sukunimi (toim./Ed./Eds./Red.), perään pilkku ja välilyönti.
Emojulkaisudc.relation.ispartofNimekkeen loppuun piste ja välilyönti.
Konferenssin vakiintunut nimidc.relation.conferenceAlkuun artikkelin kielen mukaan Julkaisu esitetty?/Paper presented at/? konferenssin nimi, perään piste ja välilyönti.
Konferenssin tapahtumapaikka? 
Sivunumerotdc.format.pagerangeSivunumerot suluissa, alkuun artikkelin kielen mukaan lyhenne s./pp./s. ja välilyönti, loppuun piste ja välilyönti.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä.  

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä, ei loppumerkkiä.

 

Artikkeli väitöskirjassa:

Author, A. (Date of publication). Title of article. In Title of dissertation (pp. xx-xx). Location: Publisher/University. urn:xxxxxxxxxxxxxxxx

Author, A.-A. (Date of publication). Title of article. In Title of dissertation (Doctoral dissertation). Title of series, volume (pp. xx-xxx). doi:xxxxxxxxxxxxx

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.author

Käänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimen 1. kirjain), etunimen 1. kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI pilkku - välilyönti - &-merkki - välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina suluissa olevan julkaisuajan jälkeen pisteeseen ja välilyöntiin. Jos tekijöitä on enemmän kuin 8+ → ensimmäiset kuusi tekijää - pilkku - välilyönti - kolme pistettä - välilyönti - viimeinen tekijä - piste.

Kaksiosaiset etunimet: varmistettava, että yhdysviivalla yhdistetyn etunimen molempien nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat viitteeseen. Molempien kirjaimien perässä on piste.
Julkaisuaikadc.date.issued

Vuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti. Esim: (2018). Yleensä vuosi, mutta tarpeen vaatiessa kuukausi ja päivä ISO 8601 -standardin mukaan

Nimekedc.titleJos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin.
Emojulkaisudc.relation.ispartofAlkuun väitöskirjan kielen mukaan sana Julkaisussa/In/I, välilyönti ja nimeke Kursiivilla, nimekkeen perään sulkuihin Väitöskrja/Doktorsavhandling/Doctoral dissertation, loppuun piste ja välilyönti.
Sarjatietodc.relation.ispartofseriesAlkuun artikkelin kielen mukaan Sarjassa/In/I sarjan nimi Kursiivilla, kaksoispiste ja välilyönti.
Järjestysnumerodc.relation.numberinseriesKursiivilla, alkuun Vol., sarjan järjestysnumero, loppuun piste ja välilyönti.
Sivunumerotdc.format.pagerangeSivunumerot suluissa, alkuun artikkelin kielen mukaan lyhenne s./pp./s. ja välilyönti, loppuun piste ja välilyönti.
Kustannuspaikkakuntadc.publisher.placeKustantajan paikkakunta (voi jättää pois), perään kaksoispiste ja välilyönti.
Kustantaja/Yliopisto

dc.publisher

dc.contributor.organization

Kustantajan/yliopiston nimi (pitää jättää pois, jos kustannuspaikkakuntaa ei ole), perään piste ja välilyönti.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä.  

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä, ei loppumerkkiä.

 

Artikkeli e-lehdessä/kausijulkaisussa:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, volume(issue), xx-xx. urn:xxxxxxxxxxxxxxx

Author, A. A., & Author, B.-B. (Year). Title of article. Title of Journal, volume, xx-xx. doi:xxxxxxxxxxxxxxxxx

Author, A., Author, B., Author, C., Author, D., Author, E.-E., Author, F., ... Author, I. (Year). Title of article. Title of Journal, volume. http://www.xxxxxxxxxxxx

Esimerkki JYX: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201810014276

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.author

Käänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimen 1. kirjain), etunimen 1. kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI pilkku - välilyönti - &-merkki - välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina suluissa olevan julkaisuajan jälkeen pisteeseen ja välilyöntiin. Jos tekijöitä on enemmän kuin 8+ → ensimmäiset kuusi tekijää - pilkku - välilyönti - kolme pistettä - välilyönti - viimeinen tekijä - piste.

Kaksiosaiset etunimet: varmistettava, että yhdysviivalla yhdistetyn etunimen molempien nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat viitteeseen. Molempien kirjaimien perässä on piste.
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti.
Nimekedc.titleJos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin.
Lehden nimeke

dc.ispartofseries /

dc.ispartofjournal

Kursiivilla. Lehden nimi, perässä piste ja välilyönti.
Vuosikertadc.relation.volumeKursiivilla
Lehden numero

dc.relation.numberinseries

dc.relation.issue

Numero suluissa, kiinni vuosikerran numerossa(ilman välilyöntiä), lopussa pilkku ja välilyönti.
Sivunumerotdc.format.pagerangeSivunumerot, loppuun piste ja välilyönti.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä.  

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä, ei loppumerkkiä.

 

Rinnakkaistallennettu artikkeli:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, volume(issue), xx-xx. doi:xxxxxxxxxxxx

Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of article. Title of Journal, volume, xx-xx. doi:xxxxxxxxxxxxxx 

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.author

Käänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimen 1. kirjain), etunimen 1. kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI pilkku - välilyönti - &-merkki - välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina suluissa olevan julkaisuajan jälkeen pisteeseen ja välilyöntiin. Jos tekijöitä on enemmän kuin 8+ → ensimmäiset kuusi tekijää - pilkku - välilyönti - kolme pistettä - välilyönti - viimeinen tekijä - piste.

Kaksiosaiset etunimet: varmistettava, että yhdysviivalla yhdistetyn etunimen molempien nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat viitteeseen. Molempien kirjaimien perässä on piste.
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti.
Nimekedc.titleJos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin.
Lehden nimeke

dc.ispartofseries /

dc.ispartofjournal

Kursiivilla. Lehden nimi, perässä piste ja välilyönti.
Vuosikertadc.relation.volumeKursiivilla
Lehden numero

dc.relation.numberinseries

dc.relation.issue

Numero suluissa, kiinni vuosikerran numerossa(ilman välilyöntiä), lopussa pilkku ja välilyönti.
Sivunumerotdc.format.pagerangeSivunumerot, loppuun piste ja välilyönti.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.relation.doi /

dc.identifier.urn

Jos verkko-osoite: verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä.  

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä, ei loppumerkkiä.

 

E-monografia:

Author, A. A. (Year). Title of work: Capital letter also for subtitle. Location: Publisher. urn:xxxxxxxxxxxx

Author, A. (Year). Title of work. http://www.xxxxxxxxxxxxxxx

Author, A., & Author, B. (Year). Title of work. doi:xxxxxxxxxxxx

Government Author. (year). Title of report: Subtitle of report if applicable (Report No. 123). http://www.xxxxxxx (lähde: https://blog.apastyle.org/apastyle/2018/09/how-to-cite-a-government-report-in-apa-style.html)

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.author

Käänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimen 1. kirjain), etunimen 1. kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI pilkku - välilyönti - &-merkki - välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina suluissa olevan julkaisuajan jälkeen pisteeseen ja välilyöntiin. Jos tekijöitä on enemmän kuin 8+ → ensimmäiset kuusi tekijää - pilkku - välilyönti - kolme pistettä - välilyönti - viimeinen tekijä - piste.

Kaksiosaiset etunimet: varmistettava, että yhdysviivalla yhdistetyn etunimen molempien nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat viitteeseen. Molempien kirjaimien perässä on piste.
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti.
Nimekedc.title

Kursiivilla. Jos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin.

HUOM: jos teos kuuluu sarjaan, kirjan nimekettä ei kursivoida.

Painostietodc.description.editionIlmoitetaan vain jos painos on muu kuin 1. painos.
Sarjan nimekedc.relation.ispartofseriesJos julkaisu kuuluu sarjaan, sen nimi tallennetaan suluissa teoksen järjestysnumeron kanssa.
Teoksen numero sarjassadc.relation.numberinseriesJulkaisun järjestysnumero suluissa sarjan nimen ja välilyönnin jälkeen, sulkevan sulun perässä piste ja välilyönti.
Kustannuspaikkadc.publisher.placePaikan nimi, perässä kaksoispiste ja välilyönti.
Kustantaja/Julkaisijadc.publisherKustantajan nimi, perässä piste ja välilyönti.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä.  

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä, ei loppumerkkiä.

 

Väitöskirja:

Author, A. A. (Year). Title of dissertation (Doctoral dissertation). https://www.xxxxxxxxxxxxx

Author, A. (Year). Title of dissertation (Doctoral dissertation). Name of institution, Location. urn:xxxxxxxxxxxxxxxxx

ESIMERKKI SARJASSA OLEVASTA VÄITÖSKIRJASTA? Yllä oleva raporttiesimerkki ei välttämättä toimi. Alla noudatettu kausijulkaisussa ilmestyneen artikkelin tietojen muotoilua.

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.author

Käänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimen 1. kirjain), etunimen 1. kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI pilkku - välilyönti - &-merkki - välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina suluissa olevan julkaisuajan jälkeen pisteeseen ja välilyöntiin. Jos tekijöitä on enemmän kuin 8+ → ensimmäiset kuusi tekijää - pilkku - välilyönti - kolme pistettä - välilyönti - viimeinen tekijä - piste.

Kaksiosaiset etunimet: varmistettava, että yhdysviivalla yhdistetyn etunimen molempien nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat viitteeseen. Molempien kirjaimien perässä on piste.
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti.
Nimekedc.title

Kursiivilla. Jos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, nimekkeen perään sulkuihin Väitöskrja/Doktorsavhandling/Doctoral dissertation, nimeke loppuu pisteeseen ja välilyöntiin.

HUOM: jos teos kuuluu sarjaan, kirjan nimekettä ei kursivoida.

Sarjan nimekedc.relation.ispartofseriesJos julkaisu kuuluu sarjaan, kirjan nimekettä ei kursivoida, vaan sarjan nimeke on kursiivilla, perässä pilkku ja välilyönti.
Teoksen numero sarjassadc.relation.numberinseriesJulkaisun järjestysnumero kursiivilla, perässä piste ja välilyönti.
Kustantaja/Yliopisto

dc.publisher

dc.contributor.organization

Kustantajan/yliopiston nimi, perään pilkku ja välilyönti.
Kustannuspaikkadc.publisher.placePaikan nimi, perään piste ja välilyönti.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä.  

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä, ei loppumerkkiä.

 

Kokoomateos:

Editor, A., Editor, B., & Editor, C. (Eds.) (Year). Title of work. Location: Publisher. doi:xxxxxxxxxxxxxxx

Editor, A. (Ed.) (Year). Title of work. Location: Publisher. urn:xxxxxxxxxxxxx

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Toimittaja

dc.contributor.author

dc.contributor.editor

Käänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimen 1. kirjain), etunimen 1. kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI pilkku - välilyönti - &-merkki - välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina suluissa olevan julkaisuajan jälkeen pisteeseen ja välilyöntiin. Jos tekijöitä on enemmän kuin 8+ → ensimmäiset kuusi tekijää - pilkku - välilyönti - kolme pistettä - välilyönti - viimeinen tekijä - piste. Tekijätietojen perään suluissa Toim./Ed./Eds./Red. ja piste ja välilyönti.

Kaksiosaiset etunimet: varmistettava, että yhdysviivalla yhdistetyn etunimen molempien nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat viitteeseen. Molempien kirjaimien perässä on piste.
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti.
Nimekedc.title

Kursiivilla. Jos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin.

HUOM: jos teos kuuluu sarjaan, kirjan nimekettä ei kursivoida.

Painostietodc.description.editionIlmoitetaan vain, jos painos on muu kuin 1. painos.
Sarjan nimekedc.relation.ispartofseriesJos julkaisu kuuluu sarjaan, kirjan nimekettä ei kursivoida, vaan sarjan nimeke on kursiivilla, perässä pilkku ja välilyönti.
Teoksen numero sarjassadc.relation.numberinseriesJulkaisun järjestysnumero kursiivilla, perässä piste ja välilyönti.
Kustannuspaikkadc.publisher.placePaikan nimi, perässä kaksoispiste ja välilyönti.
Kustantaja/Julkaisijadc.publisherKustantajan nimi, perässä piste ja välilyönti.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä.  

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä, ei loppumerkkiä.

 • No labels