Käytännön työskentelyä, alkuun yleisesittelyä lähinnä metadataan liittyen

SURIMA-hanke Itä-Suomen päässä tehneet töitä metadatan kanssa?

Mihin tässä hankkeessa pyritään?

Millainen suositus käytännössä olisi? Kenelle suunnattu, kuinka helppolukuinen pitää olla?

Minimisuositukset eri aineistotyypeille

Affiliaatiot ja organisaatiot erityisen vaikea esittää metadatassa

Onko sarjojen ja lehtien erottelu tarpeen?

Yhteensä aikaa 4,5 h

  • No labels