Mukana Sirpa Janhonen, Markku Räisänen ja Anne Koivisto Varastokirjastolta sekä Ari Ahlqvist Kansalliskirjastosta

Tässä muistiinpanoja tilaisuudesta.

KOHA ja FINNA

 • Varastokirjastolla on noin 2000 asiakasta Kohassa (kirjastoja)
 • Oma henkilökunta saa lainata aineistoa omilla tunnuksillaan
 • N. 90% kaukolainatilauksista tulee Vaari-Finnan kautta tehtyinä 
 • Kaukolainatilaukset välitetään Vaari-Finnasta tai muiden kirjastojen Finnassa olevan Varastokirjasto-välilehden kautta sähköpostitse Varastokirjastolle
 • Suoraan sähköpostilla lähetettyjen kyselyiden osalta asiakaskirjastolle tehdään Vaari-Kohaan omat asiakastunnukset → Finna käytössä
  Monografiat
 • Kaukolainatilauksen URL tiedon pohjalta tarkistetaan aineiston sijainti hyllyssä ja saatavuus
 • Tilaukset tulostetaan noutolistoiksi
 • Nide haetaan hyllystä ja Kohan puolella etsitään ko. asiakas ja nide lainataan asiakkaalle Kohassa
 • Noutolista leimataan Varastokirjaston leimalla ja siihen merkitään Kohasta saatu eräpäivä
 • Noutolista laitetaan kirjan väliin ja se postitetaan asiakkaalle
 • Kohassa bibliografiset tiedot+nidetiedot (sijainti, nidetyyppi, viivakoodi)
  Kausijulkaisut
 • Kausijulkaisujen vuosikertojen osalta saatavuus tarkistus joudutaan tekemään Kohan kautta (Sijaintitieto ei näy nyt Finnassa, vaikka tieto on Kohassa!) Miten tieto saadaan Finnaan ja sitä kautta tilaukselle?
 • Joistakin paljon kysytyistä kausijulkaisuista tehdään niteellisiä vuosikertoja lainattavaksi. Nämä eivät näy Vaari-Finnassa
 • Kohassa bibliografiset tiedot ja varastotieto (+ nidetieto mikäli nide on tehty) 
  Artikkelit
 • Artikkelitilaukset tulevat Varastokirjastolle samalla tavalla kuin muutkin kaukolainapyynnöt
 • Aineisto haetaan hyllystä ja halutut sivut skannataan sähköpostin liitteeksi
 • Aineisto lähetetään kirjastolle sähköisesti, joka tulostaa aineiston ja luovuttaa sen loppuasiakkaalle
 • Kopiosto haluaa oman raportin artikkelien välityksestä
 • On käyty Kopioston kanssa neuvotteluja siitä, että Varastokirjasto voisi toimittaa aineiston suoraan loppuasiakkaalle sähköisesti
  Varaukset
 • Kirjastot tekevät omilla tunnuksillaan varauksia Vaari-Kohaan Vaari-Finnan kautta.
 • Varauksesta tulee ilmoitus Varastokirjastolle, joka hyväksyy varauksen ja siitä lähtee sähköpostilla vahvistus varaajalle
 • Ainoastaan lainassa olevaan aineistoon voi kohdistaa varauksia, hyllyvaraus ominaisuus ei ole käytössä!
 • Kun varattu aineisto palautuu lainasta se tärppää varaukseen. Varastokirjasto lainaa tämän jälkeen varatun teoksen varauksen tehneelle kirjastolle
  Uusinta ja karhunta
 • Varastokirjastosta lainattua aineistoa voi uusia 10 kertaa, ellei siihen kohdistu varauksia
 • Asiakaskirjasto käy tekemässä uusinnan Vaari-Finnan kautta ja saa tietoonsa uuden eräpäivän, jonka se välittää loppuasiakkaalle
 • 10 uusintakerran jälkeen loppuasiakkaan on käytävä näyttämässä aineisto asiakaskirjastossa, jonka jälkeen se voidaan pyytää uudelleen lainaan ja uusintakerrat alkavat alusta
 • Varastokirjastolla on Kohassa raportti, jolla se voi seurata aineiston palautumista takaisin. Karhuntaa tehdään 3 kertaa. Yli 90 pv eräpäivän ylittäneistä lainoista ajetaan listaus ja sen avulla tarkistetaan, ettei aineistoa ole sijoitettu hyllyyn ilman palautusta. Edelleen lainassa olevista lähetätään asiakaskirjastoille palautuspyynnöt. Laskutusta ei hoideta Kohan puolella.

MUITA HUOMIOITA

 • Hankkeen tulee huomioida eri kirjastojärjestelmien ja verkkokirjastojen toiminnalliset erot. Suunnittelussa on mukana eri kirjastosektoreiden edustajat.
 • Tilaus näkyviin yhtä aikaa tilaaja- ja lähettävään kirjastoon
 • Tilauksen status tieto päivityttävä molemmilla puolilla, jolloin tiedetään mikä on tilauksen tila
 • Annelle ollaan avaamassa yhteyksiä Vaari-Kohan käyttöön (VALTORI)
 • Tällaisia palavereita järjestetään tarvittaessa uudelleen