Varastokirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja. Varastokirjaston tehtävä on vastaanottaa ja säilyttää suomalaisista kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se tarvitsijoiden käyttöön kaukolainauksen ja artikkelien välityksen kautta. Varastokirjasto perustettiin Kuopioon vuonna1989.

Varastokirjaston toiminta pohjautuu Lakiin varastokirjastosta (1078/1988) + Asetukseen Varastokirjastosta (94/1992) ja sen toimintaa ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettama johtokunta, jonka toimikausi kestää kolme vuotta. Johtokunta koostuu eri kirjastosektoreiden edustajista.

Kaukopalvelun asiakkaiksi ovat rekisteröityneet kaikki kotimaiset yliopistojen kirjastot ja niiden toimipisteet, kaikki AKE kirjastot ja lähes kaikki muut yleiset kirjastot. Lisäksi asiakkaana on myös muita tieteellisiä korkeakoulukirjastoja.

Lisää tietoa Varastokirjastosta löydät kirjaston kotisivuilta.