Paikka       Zoom-palaveri

Mukana   Johanna Vesterinen
                Ari Ahlqvist
                Juha Leppämäki
                Matti Sarmela
                Anne Koivisto
                Debra Denault
                Lynn Bailey


 1.  Keskustelimme aluksi siitä, onko Koha-yhteisöllä halukkuutta toteuttaa ISO18626 standardin mukaista toiminnallisuutta Kohaan. Debralla oli oma näkemys, ettei sellaista kehitystyötä haluta välttämättä tehdä vaan toiminnallisuus on ulkopuolisissa järjestelmissä kuten ReShare.
 2. Jotta ReShare toimisi, kuten se on suunniteltu toimimaan auttaen sekä tilaaja- että lähettävää kirjastoa kaukolainauksessa, kaikkien kirjastojen pitäisi olla samassa installaatiossa ja aineistot tulisi olla haettavissa yhteisessä hakemistossa.
 3. Varastokirjaston rooli vain lähettävänä kirjastona Suomen kirjastosektorilla avasi hiukan tuota ajatusmaailmaa ja Index Data lupasi miettiä mahdollisia ratkaisuita siihen, että Varastokirjasto voisi toimia pilottina ReShare käytössä ja ainoana kirjastona siinä. Ajatushan on se, että Varastokirjasto voisi ottaa vastaan ISO 18626 muotoisia kaukotilauksia ReSharen kautta, jossa on tuki tälle standardille. Silloin ei tarvitsisi rakentaa välttämättä ISO18626 tukea Kohaan.
 4. Juha toi lisäksi esiin ALMA kirjastojen Primo VE käytön ja kysymyksen, kuinka Varastokirjaston aineisto voidaan saada haettavaksi tähän verkkokirjastoon. ReShare kirjastoista löytyy esimerkkitapauksia. Pääsemme ehkä tutustumaan näihin installaatioihin.
 5. Anne toimii yhteyshenkilönä Index Datalle päin

3 Comments

 1. Primon ja Finnan lisäksi Suomessa on käytössä muitakin verkkokirjastoja, ainakin Arena/Nova?,  Encore, oliko vielä muita?

  1. Unknown User ([email protected])

   Mikromarcissa on Saga ja oma opac

   1. Siinäpä tuli mainittua vielä yksi järjestelmäkin, jossa ISO 18626 tukea ei liene. NCIP ratkaisu on käsittääkseni tehty.