Paikka  Zoom -kokous

Läsnä  Johanna Vesterinen
           Sirpa Janhonen
           Ari Ahlqvist
           Ari Mäkiranta
           Anne Koivisto


 1. Projektipäällikkö Anne kertoi, mitä kuukauden aikana on AIRUT-hankkeessa tapahtunut. Kansalliskirjaston Kiwiin on koottu aineistoa hanketta varten. Ohjausryhmän ja projektiryhmän kokoonpanot osittain vielä avoimia. Johanna kertoi, että korkeakoulupuolelta oli tullut kyselyitä tarpeesta osallistua mukaan.
 2. Tarvittaessa voimme kysyä Ari Mäkirannan kautta resursseja hankkeeseen. Eivät tällä hetkellä tee uutta toiminnallisuutta KOHA versioonsa, koska se vaihtuu keväällä. Rajapintoja on käytettävissä jo nyt.
 3. Käytiin läpi hankkeen Kiwi-sivustolla olevat ratkaisumallikuvaukset. Tietoliikenneavausten osalta KOHA-Suomi kirjastot ja ilmeisesti myös tieteellisten kirjastojen Koha näkyy ulospäin yhden yhteyden kautta. Tämä voi merkittävästi vähentää tarvittavia yhteyksien avauksia tilausten käsittelyssä.
  Lisäksi artikkelitilaus mallin kohdalla nousi esiin ALMA-kirjastot ja heidän Primo verkkokirjasto. Jos Vaari-Finnaa ei haluta käyttää, niin tarvitaan jokin tapa, miten loppuasiakas voi löytää haluamansa Varastokirjaston aineiston.
 4. Ensimmäisenä kehityskohteena Kohan osalta nähdään ISO 18626 standardin mukainen tilausten käsittely. Selvitettävä tekniset valmiudet ja kehitystarpeet sekä neuvoteltava toteutuksesta Koha yhteisön kanssa. Toiminnallisuus tulee saada KV Kohaan.
 5. Anne nosti esiin kaukolainauksen toiminnalliset tarpeet tilaajakirjaston puolella. Kaukolaina tulee voida tallentaa tilapäisniteenä kirjastojärjestelmän lainauskiertoon, sen tulee näkyä loppukäyttäjälle verkkokirjastossa (tilaus, laina) ja loppukäyttäjän pitää voida lainata aineisto myös omatoimikirjastossa. Ari M. otti esiin RFID-tägit. Onko niteissä myös viivakoodit?
 6. Sirpa korosti toteutuksessa kolmea eri osa-aluetta: 1. Varastokirjaston työpanos, 2. Tilaajakirjaston työpanos, 3. Loppukäyttäjän toiminnallisuus
 7. Kaukolainauksen maksullisuus koettiin yhdeksi toiminnallisuutta rajoittavaksi tekijäksi. tarvitaan yhteisiä toimintasääntöjä. Ohjelmistossa voisi olla maksukatto, joka blokkaisi tilauksen, jos hinta nousee sen yli. Hinnoittelussa on paljon erilaisia käytäntöjä.
 8. Toinen esille noussut asia oli kuljetukset. Ari M. kertoi, että ovat suunnittelemassa ratkaisua toimittaa aineistoja loppukäyttäjille automaatteihin. Kiinnostavaa seurata miten toteutus etenee. Toimituksista eri automaatteihn on keskusteltu myös kaukolainahankkeissa.
 9. Airut-hankkeen kick-off on tarkoitus järjestää kirjastosektorin eri osapuolille, missä kerromme hankkeen tavoitteista yms. Kutsu Arin kautta Koha-Suomen edustajille. Kick-offin jälkeen avataan Kiwi sivustot julkiseen käyttöön, paitsi Projektin sivusto -osio.
 10. Ensimmäinen ohjausryhmän kokous on 17.2.2022 klo 13:00-14:30