Metadatasuositus asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/x/v4R7B

 

16.3.2018 järjestetyn päivitystapaamisen tallenne: https://connect.funet.fi/pgqbx0msitqn/

 

Sisällys:


Yleisiä muutoksia

 

OpenAIRE

Ohjeistuksesta tulossa uusi versio 4.0, luonnos täällä: http://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/latest/. Uuden version kommentointi avoinna 28.2. asti.

Metadatasuositukseen liittyvät muutosehdotukset:

HUOM! Muutoksia ei tehdä suositukseen ennen kuin OpenAIREn uusi versio on valmis, erityisesti koska uudessa versiossa käytetään muitakin formaatteja kuin Dublin Corea (Datacite, OpenAIREn oma formaatti) ja uuden version muutoksia on taustoitettu ja perusteltu kovin köykäisesti.

Uusia kenttiä

DC-kenttäSelite
 

Pohdittava: dc.type-kentän tarkenteiden lisääminen omiksi sivuikseen vai lisätietona yläsivulle? Esim. dc.type.coar.

 • Type-kentästä käytetyistä aineistotyypeistä tehtävä listaus ja koottava julkaisuarkistojen kanssa yhdessä lista suositeltavista termeistä, koska nyt kentän käyttö on melko kirjavaa.
dc.coverage.spatial

Kattavuus (paikka)

 • Ohjeistus tehtävä, jossa suositellaan ontologioiden tai yhteisesti sovittujen muotoilujen käyttöä
 • Pystyykö DSpace tekemään näistä klikattavia linkkejä esim. Fintoon?
 • Onko Finnalla käyttöä näille tiedoille?
dc.coverage.temporal

Kattavuus (aika)

 • Vuosikymmen tai -sata, ajanjaksot
 • Ohjeistus tehtävä, jossa suositellaan ontologioiden tai yhteisesti sovittujen muotoilujen käyttöä
 • Pystyykö DSpace tekemään näistä klikattavia linkkejä esim. Fintoon?
 • Onko Finnalla käyttöä näille tiedoille?
dc.description.editionPainosmerkintä, jos sellainen on tarpeen merkitä (esim. 2. painos, erikoispainos, juhlapainos jne.). Painostieto tulisi tallentaa (merkilleen) kuten se on merkitty julkaisussa.
dc.description.provenance

provenienssi-/alkuperätieto? Tieto tallentuu DSpacessa, mutta on piilotettu tietosuojan(?) vuoksi. Kirjautuneille käyttäjille näkyvissä.

 • Kentän voi lisätä suositukseen, mutta selitteeseen täsmennettävä käyttöä
dc.identifier.doiDOI-tunnistekenttä (jotta tunnisteella olisi sama painoarvo kuin URN-tunnuksella)

dc.relation.funder

Rahoittajan nimi

 • Suosituksena esim. Finton yhteisönimet
 • Entä kielivaihtoehdot ja kansainväliset rahoittajat?
dc.relation.uri?

Lisätään kenttä suositukseen, jotta käyttö olisi yksiselitteistä. Kustantajan tai muun organisaation tietokannassa olevan julkaisun verkko-osoite.

 • tarkenteeksi tässä käyttötarkoituksessa .uri voi olla harhaanjohtava, olisi hyvä keksiä paremmin tilannetta kuvaava vaihtoehto
dc.relation.urn?

Toisen organisaation URN-tunnus, pidettävä huolta, ettei resolvoidu julkaisuarkiston omaksi URN:ksi.

 • tarkenteeksi tässä käyttötarkoituksessa .urn voi olla harhaanjohtava, olisi hyvä keksiä paremmin tilannetta kuvaava vaihtoehto
dc.rights.copyright

Muu [Kustantajan] tekijänoikeustieto, koska dc.rights.accessrights on varattu DSpacen sisäiseen pääsyoikeustehtävään. Lisätietoja Samulta.

Selitteen teksti: Muu selite pääsyoikeudesta, esimerkiksi kustantajan vaatima tekijänoikeustieto: © [kustantajan nimi]. Toistettava kenttä.

dc.subject.communityname (cn)

Yhteisönimet (Samu taitaa tietää tästä enemmän).

 • Suosituksena esim. Finton yhteisönimet
 • Entä kielivaihtoehdot ja kansainväliset rahoittajat?

 

 

 

 

Tiedekunta, laitos, oppiaine ym. kentät – nämä ovat ehdotuksia mahdolliselle käytölle, yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa vaihtoehdoissa myös contributor-alkuinen tai subject-alkuinen.

DC-kenttäSelite
dc.contributor.departmentLaitos

dc.contributor.faculty

Yksikkö tai tiedekunta

 • Tutkinto-ohjelmalle ja oppiaineelle omat kentät, dc.contributor vai dc.subject? Tarkenteet degree/programme ja discipline?
dc.subject.degreeprogram(me)Koulutusohjelma
dc.subject.specializationOpintojen suuntautumisvaihtoehto
dc.subject.disciplineOppi-/Pääaine
muita? 

 

Korjattavia kenttiä

DC-kenttäSyy korjaukseen
dc.contributor.organization

Muuta otsikko: opinnäytteen tai julkaisun tekopaikka

dc.contributor.?

Yhteisötekijä

Muutos on tarpeen jos halutaan erotella yhteisötekijät (organisaatiot, työryhmät) ihmistekijöistä, muuten kaikki tekijät voi tallentaa dc.contributor.author-kenttään. Esim. etusivun selailulistaukset voivat näyttää erikoisilta, jos mukana on paljon organisaatioita tai työryhmiä.

dc.identifier.[tunnisteen lyhenne]

Verkko-osoitetta ei saisi sotkea tunnisteisiin. Mutta tunnisteet tulisi tallentaa kokonaisina verkko-osoitteina (uusi suositus, Jyrki Ilva tietää tarkemmin). Uuden suosituksen mukaan DOI-tunnisteet pitäisi ORCID:ien tapaan ilmoittaa kokonaisina verkko-osoitteina. Selitteen korjausehdotus:

Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen pysyvä tunniste, kuten DOI, Handle tai URN. Jos pysyvää tunnistetta ei ole, teoksen URI tallennetaan dc.identifier.other -kenttään. Siihen voidaan tallentaa myös tunnisteet, jos ei ole tarvetta tarkentaa mistä tunnisteesta on kyse.

 • Kokonaisten verkko-osoitteiden tallentaminen DOIn tapauksessa aiheuttaa teknisiä ongelmia DSpace-julkaisuarkistoissa, pelkän numero-osan tallentaminen on parempi (viesti Samulta myöhemmin)

dc.identifier.isbn,

dc.relation.isbn,

dc.relation.isversionof

Kirjaa kenttään pelkkä tunnus ilman lyhennettä "ISBN". Numerotunnus mahdollisuuksien mukaan väliviivoineen, muussa tapauksessa ilman välejä tai väliviivoja yhtenä numerojonona.

 • Entä tunnuksen perässä olevat aineistomuodot sulkeissa, voisiko niitä tallentaa? Esim. (epub), (painettu?) jne.
dc.identifier.uri

Koska URI on W3C:n katsannossa sekä tunniste, että verkko-osoite, pitäisi molemmat mainita selitteessä. Korjausehdotus:

Uniform resource identifier
Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen URI. URI:lla ei tässä suosituksessa ole tunnisteroolia, vaan se toimii vain osoitteena.

 • Mietitään vielä riittääkö yllä oleva lisäys uri-tarkenteen käyttöön (näyttää olevan laajasti käytössä julkaisuarkistoissa)
dc.rights.accessrights

Suositukseen tehty laajennus pois (tarkista Samun viestistä ehdotettu korjaus kentän ohjeeseen), perusteluna käyttö Finna-rajapinnassa käyttörajoituksen ilmaisemiseen.

Ehdotus ohjetekstiksi: Pääsyoikeustieto, jos kuvailun kohteena olevaan tiedostoon pääsyä on rajoitettu. Rajoitus voi perustua esimerkiksi autentikointiin, käytetyn koneen IP-osoitteeseen, maksullisuuteen tai muuhun vastaavaan. Esimerkki arvosta: ”Pääsy aineistoon rajattu, käyttö vain [nimi] kirjaston tiloissa.”

 • Kysyttävä lisätietoa Samulta ja finnalaisilta, onko suositeltavia arvoja kentän sisällöksi?
dc.rights.uri

Koska URI on W3C:n katsannossa sekä tunniste, että verkko-osoite, pitäisi molemmat mainita selitteessä. Korjausehdotus:

Uniform resource identifier
Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen URI. URI:lla ei tässä suosituksessa ole tunnisteroolia, vaan se toimii vain osoitteena.

 • Mietitään vielä riittääkö yllä oleva lisäys uri-tarkenteen käyttöön (näyttää olevan laajasti käytössä julkaisuarkistoissa)

 

Tarkennettavia kenttiä

DC-kenttäSyy tarkennukseen
dc.publisher.country

Kenttään lisättävä suositus kolmimerkkisen koodin käytöstä.

 • Voi olla myös maan nimi
 • Eri haravoinneilla eri tarpeet, esim. OKM ja mahdollinen kirjastokantoihin haravointi RDA-sääntöjen mukaan
  • OKM: kolminumeroinen koodi
  • RDA/MARC 21: kaksikirjaiminen koodi
dc.rightssuositellaan CC-lisenssien 4.0 -versioiden käyttöä, jos versio halutaan mainita.
dc.source.metadataLisäys ohjeeseen: Lähdetietokannan tunnisteeksi suositellaan standardoitua lyhennettä, jos sellainen löytyy. Esim. kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden kansainvälinen standarditunnus ISIL on pysyvä, vaikka tietokannan nimi muuttuisi, Fennican ISIL-tunnus on FI-NL. Lisätietoja: http://isil.kansalliskirjasto.fi/
dc.type.okmHuomautuksiin mahdollisesti lisättävä tieto: Theseuksessa käytetty dc.type.kota tarkoittaa käytännössä samaa julkaisutyyppiluokitusta.

 

Ehdotukset sitaattilaatikoiden muotoiluun

Tietueen etusivulla mahdollisesti näytettävän viittausesimerkin/sitaattiboksin muotoilu, esim. APA tai Harvard. Sitaattiboksi käytössä ainakin Theseuksessa.


Artikkeli e-kokoomateoksessa:

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.authorKäänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimi), etunimen 1. kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI välilyönti & välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Meikäläinen, M., Korhonen, S. & Virtanen, T. 
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti. Esim: (2018).
Nimekedc.titleJos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Färikynäv fölis: niil voi fiksat koko mailma fiiniks.
Toimittajadc.contributor.editorToimittajan nimi suorassa sanajärjestyksessä, alkuun sana Teoksessa, jonka jälkeen toimittaja(t) Sukunimi Etunimen 1. kirjain (toim.), perään pilkku ja välilyönti. Esim: Teoksessa F. Andersson (toim.),
Emojulkaisudc.relation.ispartofKursiivilla, loppuun välilyönti.
Sivunumerotdc.format.pagerangeSivunumerot suluissa, alkuun lyhenne s. ja välilyönti, loppuun piste ja välilyönti. Esim. (s. 13-37).
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: alkuun sana Haettu, jonka jälkeen verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä. Esim: Haettu https://verkko-osoite.fi

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä ja välilyönnillä, ei loppumerkkiä. Esim: urn: URN:NBN:fi-fe123456789

 

Artikkeli e-lehdessä:

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.authorKäänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimi), etunimen ensimmäisen kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI välilyönti & välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Meikäläinen, M., Korhonen, S. & Virtanen, T. 
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti. Esim: (2018).
Nimekedc.titleJos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Färikynäv fölis: niil voi fiksat koko mailma fiiniks.
Lehden nimeke

dc.ispartofseries /

dc.ispartofjournal

Kursiivilla. Lehden nimi, perässä piste ja välilyönti.
Vuosikertadc.relation.volumeKursiivilla.
Lehden numero

dc.relation.numberinseries

dc.relation.issue

Numero suluissa, kiinni vuosikerran numerossa(ilman välilyöntiä), lopussa pilkku ja välilyönti.
Sivunumerotdc.format.pagerangeSivunumerot väliviivalla erotettuna, lopussa piste.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: alkuun sana Haettu, jonka jälkeen verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä. Esim: Haettu https://verkko-osoite.fi

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä ja välilyönnillä, ei loppumerkkiä. Esim: urn: URN:NBN:fi-fe123456789

 

E-monografia:

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.authorKäänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimi), etunimen ensimmäisen kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI välilyönti & välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Meikäläinen, M., Korhonen, S. & Virtanen, T. 
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti. Esim: (2018).
Nimekedc.titleKursiivilla. Jos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Färikynäv fölis: niil voi fiksat koko mailma fiiniks.
Painostietodc.description.editionIlmoitetaan vain jos painos on muu kuin 1. painos. Esim: 2. painos.
Kustannuspaikkadc.publisher.placePaikan nimi, perässä kaksoispiste ja välilyönti. Esim: Turku:
Kustantaja/Julkaisijadc.publisherKustantajan nimi, perässä piste ja välilyönti. Esim: Turun yliopisto. TAI Sammakko.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: alkuun sana Haettu, jonka jälkeen verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä. Esim: Haettu https://verkko-osoite.fi

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä ja välilyönnillä, ei loppumerkkiä. Esim: urn: URN:NBN:fi-fe123456789