7.2.2018

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat uusimmat tiedot Finnan, Finton, Melindan ja Yhteentoimivuuden palveluiden kuulumisista.

Koulutuksia ja tapahtumia Kansalliskirjastossa keväällä 2018

Henkilöstömuutoksia Kansalliskirjastossa

Finna
Finto
Melinda

Yhteentoimivuuden palvelut
Avoin tiede

Finna 

Finna on tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista.

Ajankohtaista 

Teknisen kehitystyön kuulumiset

Tapahtumat ja koulutukset 

Lisätietoja

Finna-tilannekatsauksen kokosivat kehittämispäällikkö Erkki Tolonen ja palvelusuunnittelija Maria Virtanen.

 


Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Ajankohtaista

Teknisen kehitystyön kuulumiset 

Sisältötyön kuulumiset

Ryhmien kokoukset

Lisätietoja

 

Finto-tilannekatsauksen kokosi projektipäällikkö Henri Ylikotila.


Melinda


Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

Yleiset kirjastot:

Teknisen kehitystyön kuulumiset 

Viimeisimmät ohjeet

Ryhmien kokoukset

Tapahtumat ja koulutukset

Lisätietoja:

Melinda-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru


Yhteentoimivuuden palvelut

Kansalliskirjasto paketoi metatietoon liittyviä palveluitaan asiakaslähtöisemmin uuden Metatietopalvelukokonaisuuden alle. Kokonaisuudessa on viisi palvelua: Kuvailusääntöpalvelu, Toimijakuvailupalvelu, Kuvailusanasto- ja ontologiapalvelu, Tunnistepalvelu ja Formaattipalvelu. Järjestelyn tavoitteena on selkeyttää palvelutarjontaa sekä avata sitä myös kirjastosektorin ulkopuolelle.

Kuvailusääntöpalvelu

Toimijakuvailupalvelu

Kuvailusanasto- ja ontologiapalvelu

Tunnistepalvelu

Formaattipalvelu

Avoin tiede

ATT elää

Avoin tiede ja tutkimus -hanke päättyi vuoden 2017 lopussa. Avoin tiede on lyönyt itsensä läpi terminä ja ideana, mutta muutos on oikeastaan vasta alussa.

Tajua-hanke

Jatkotyössä korostuu tutkimusaineistojen ja digitaalisen kulttuurperinnön hallinnan yhteistyö. Eritoten edistetään digitaalisten kulttuurisisältöjen saatavuutta, tutkimuksen ja opetusmateriaalien avoimuutta ja palveluiden digitalisointia. Kokonaisuuteen sisältyvät digitaalisen kulttuuriperinnön keskeiset palvelut kuten Finna- ja Kulttuuriperintö-PAS (ent. KDK-PAS),  tutkimusaineistojen palvelut (Fairdata) sekä koulutus ja viestintä. Myös kokonaisarkkitehtuurin hallinta ja kehittäminen on tärkeää.

Verkkosivu https://avointiede.fi/ jatkaa paikkana, josta saa keskitetysti tietoa tutkimukselle ja tutkjioille suunnsatuista datanhallinnan palveluista. 

ATT-hankkeessa luotiin ja kehitettiin tutkimusaineistojen hallinnan kansallisia palveluita. Työ niiden kanssa jatkuu Fairdata-palveluiden nimellä. Fairdata-kokonaisuus koostuu seuraavista komponenteista:

Kokonaisuuteen liittyy läheisesti myös  DMPTuuli, datanhallinnan suunnittelutyökalu.

Vaikuttavuutta edistetään laajan toimijakentän vastuunoton kautta.

TSV vastaa jatkossa avoimen tieteen tiedottamisesta ja keskustelun koordinoinnista.

Unifi on perustanut työryhmän edistämään avointa tiedettä.

Suomen Akatemia on sitoutunut Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan 2014–2017 tavoitteisiin ja toteuttamistapoihin sekä avoimuuden edistämiseen 2018 eteenpäin.

Kansalliskirjasto osallistuu Fairdata-kokonaisuuden toteuttamiseen Qvaimen kehittämisen, tutkimusdataan liittyvän tietomallityön sekä projektikoordinaation saroilla.

Lisätietoja:

 


Kuvat: Kansalliskirjasto 2018/ Suvi Kukkonen.