Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän lausunto YSOn käytöstä.