Toimintaperiaatteet

Avoimen metatiedon hyödyt

CC0:n ehdot

Metatiedon julkaiseminen CC0:n ehdoilla tarkoittaa, että julkaisija luopuu kaikista kuvailutietoon mahdollisesti liittyvistä oikeuksistaan. Metatietoja voi sen jälkeen käyttää kuka tahansa haluamallaan laillisella tavalla, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Myös aineistojen alkuperäinen julkaisija voi edelleen käyttää metatietoja haluamallaan tavalla.

Käyttörajoitettu metatieto

Organisaation tulee ottaa huomioon metatietoihinsa liittyvät mahdolliset kolmansien osapuolten kanssa solmitut sopimukset tai mahdolliset lainsäädännölliset rajoitukset ja varmistaa, ettei esteitä julkaisemiselle CC0-ehdoille ole.

Suurin osa metatietoihin liittyvistä käyttörajoituksista koskee kansainvälisiltä kustantajilta hankittujen e-kirjojen kuvailutietoja. E-aineistojen kuvailutietojen käyttöoikeusrajoitukset eivät kuitenkaan estä CC0-lisenssin käyttöönottoa Finnassa muun metatiedon osalta. Käyttörajoitettu metatieto voidaan yksilöidä ja rajata pois Finna.fi-näkymästä. Ks. Käyttörajoitetun metatiedon yksilöinnin ohjesivu ja  infosivu E-kirjojen metatiedosta.

Lisä- ja taustatietoa