Painetun julkaisun ISBN-numero

Tallenna kenttään julkaisun painetun version ISBN-numero, pelkkä tunnus ilman lyhennettä "ISBN". Numerotunnus mahdollisuuksien mukaan yhdysviivoineen, muussa tapauksessa yhtenä numerojonona, ilman välilyöntejä tai yhdysviivoja.


Huomioita: Numerotunnuksen perään voi halutessaan lisätä sulkuihin millaisesta aineistoversiosta on kyse, esim. (epub), (painettu) jne., mutta näin voi tehdä vain relation-alkuisissa ISBN-kentissä.

Esimerkki: 123-456-789-0123


*Soveltuessaan pakollinen: OKM