ISSN-KESKUS ON SULJETTU 23.12.-30.12.2016.

ISSN-tunnus identifioi jatkuvasti ilmestyvät julkaisut. Suomen kansallinen ISSN-keskus vastaa tunnusten jakamisesta Suomessa ja lähettää ISSN-tunnuksen saaneiden julkaisujen tiedot ISSN Portal -tietokantaan.

ISSN-tunnus liittyy kiinteästi julkaisun nimeen; nimen muuttuessa myös tunnus on muutettava. ISSN-tunnuksen  saaneiden julkaisujen tiedot viedään sekä kansalliseen Fennica-tietokantaan että kansainväliseen ISSN Portal -tietokantaan.