Tekijä

Tekijän nimi muodossa Sukunimi, Etunimi. Kenttää käytetään myös jos kyseessä on organisaatiotekijä (ei pelkkä affiliaatio tai opinnäytteen tekopaikka). Huomioi tyhjä välilyönti pilkun jälkeen. Jokaisen tekijän nimi omaan kenttäänsä. Toistettava kenttä. Toimitetussa julkaisussa tai kokoomateoksessa tätä kenttää ei käytetä, vaan toimittajien nimet tallennetaan dc.contributor.editor-kenttään.

 

Huomioita: Joissain tapauksissa teoksella ei ole varsinaista tekijää, mutta jos tekijä löytyy, tieto lisätään tähän kenttään. DSpace on varannut dc.creator-kentän järjestelmän sisäiseen käyttöön, mutta dc.contributor.author-kenttä haravoituu OAI-rajapinnan välityksellä dc.creator-kentässä.

Esimerkit:
Mattila, Päivi
Malik, Farhan Hameed
Nazrul Alam, Mirza
de Ruijter, Jorg C.

*Pakollinen: OpenAIRE
*Horizon 2020
*Finna
*Pakollinen: OKM: vähintään ensimmäiset 20 tekijää