Eftersom informationen om publikationer som tilldelats ISSN utöver i nationalbibliografin också förs in i den internationella databasen ISSN Portal och posten bildar en länk till webbpublikationen, ska adressen vara så permanent som möjligt och publikationen ha en huvudsida som samlar publikationens olika delar.

För olika filformat av en webbpublikation (PDF, HTML) används samma ISSN som tilldelats webbpublikationen.

 

ISSN-LINJEDRAGNINGAR FÖR WEBBRESURSER

ISSN tilldelas såväl traditionella webbtidningar och webbaserade serier som webbpublikationer som uppdateras kontinuerligt. ISSN kan t.ex. tilldelas artikeldatabaser eller nyhetssidor som innehåller eget redigerat material.

Enligt de internationella ISSN-linjedragningarna stöder följande kriterier tilldelningen av ISSN för webbresurser som uppdateras kontinuerligt:

 

Följande internationella kriterier gäller publikationer som inte ska tilldelas ISSN:

Kriterierna finns också på den internationella ISSN-centralens sida (på engelska) på adressen:

The ISSN for electronic media

En webbpublikation ges ett ISSN först när publikationen redan finns på webben. Om tillgängligheten är begränsad, ber vi er skicka det första numret/versionen av webbpublikationen i PDF till oss för registrering av informationen om utgivningen i vår databas.

URL-adressen för en webbtidning anges när man ansöker om ISSN. Ändrad URL-adress måste utan dröjsmål anmälas till ISSN-centralen på Blankett för anmälan om ny webbadress.