Ansök om ISSN med blanketten nedan.

Ansökningsblankett för ISSN

Ändrad URL-adress måste utan dröjsmål anmälas till ISSN-centralen på blanketten nedan.

Blankett för anmälan om ny webbadress