URN:ISBN- tai URN:ISSN- tunnus merkitään sekä julkaisun ilmiasuun että julkaisun metatietoihin.

Merkitseminen julkaisuun: 
Merkitseminen HTML-julkaisun metatietoihin (HEAD-osio):
URN:NBN-tunnuksen merkitseminen julkaisuun: