URN-tunnus

URN-tunnus on verkkoresurssin pysyvä, ainutkertainen ja toiminnallinen tunnus.

Resurssi on väljä käsite. Se voi olla kirjanomainen julkaisu tai muu dokumentti, datapaketti, yksittäinen kuva- tai äänitiedosto, tietue jne. tai näiden kokoelma.  

URN-tunnukset ovat

Jos resurssin sisältöä muutetaan merkittävästi, saattaa kyseessä olla uusi resurssi, jolle tulee antaa uusi URN-tunnus. Tarve täytyy harkita tapauskohtaisesti. Jos esim. verkkosivustolla on URN-tunnus, sen sisällön muuttuminen ajan myötä kuuluu asiaan.

URN-tunnuksen antaja

URN-tunnuksen resurssille antaa sen julkaisija. Julkaisija on se, jonka aloitteesta tai vastuulla resurssi julkaistaan. Julkaisija voi käytännössä siirtää URN-tunnuksen antamisen muulle osapuolelle, mutta julkaisija vastaa silloinkin tunnuksen käytön asianmukaisuudesta.

URN-tunnuksen nimiavaruudet

URN-tunnus perustuu aina jonkin muun standarin tunnistejärjestelmän mukaiseen tunnukseen, joka on erityisesti hyväksytty URN-tunnuksen nimiavaruudeksi. Esimerkiksi

IANA pitää yllä ajantasaista listaa rekisteröidyistä URN-nimiavaruuksista.


Kansalliskirjasto käyttää URN:ISBN-, URN:ISSN- ja URN:NBN-tunnuksia. ISBN-, ISSN- ja NBN-numeroita jakelee Kansalliskirjasto. ISBN on tarkoitettu "kirjan tai muun erillisteoksen" tunnisteeksi, ja sen käyttöä ohjeistaa kansallinen ISBN-keskus. NBN-numeroita voidaan antaa vapaammin erilaisille resursseille.