MLA International Bibliography - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

ProQuest

Linkki palveluun

http://search.proquest.com/mlaib/

Aineistoa tilaavat organisaatiot

MLA International Bibliography -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2017-31.12.2018

Aineistokuvaus

MLA on kielitieteen ja -tutkimuksen, kirjallisuuden ja folkloristiikan viitetietokanta. Tarkempia tietoja:

http://www.mla.org/bibliography

.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation (jäsenorganisaatio)
- Auktorisoidut käyttäjät: opiskelijat, tutkijat, henkilökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimussuhteinen henkilökunta ja vierailijat sekä eläkkeelle jäänyt henkilökunta), kirjaston rekisteröityneet asiakkaat

-Paikalliskäyttäjät: jäsenorganisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää vain tutkimus- opetus- ja opiskelutarkoituksiin

Auktorisoidut käyttäjät ja paikallisasiakkaat saavat:
- selailla ja tehdä tiedonhakuja.
- tallentaa elektronisesti kohtuullisia määriä aineistosta.
- tulostaa paperille kohtuullisia määriä aineistosta.
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai elektronisesti auktorisoiduille käyttäjille tai paikallisasiakkaille, mukaan lukien aineiston jako jäsenorganisaation opiskelijoille organisaatiossa tapahtuvaa opetusta varten.
- julkisesti esitellä osia aineistosta osana esitystä seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- lukemisesteinen auktorisoitu tai paikalliskäyttäjä saa hyödyntää Aineiston käytössä Braille-näyttöjä, äänisyntetisaattoreita ja muita sen kaltaisia välineitä.

Auktorisoidut käyttäjät saavat:
- ottaa aineistoista kohtuullisen määrän valokopioita
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai sähköisessä muodossa jäsenorganisaation ulkopuolisille kollegoille tieteellistä tutkimusta ja kommunikointia varten tai käytettäväksi keskusteluryhmissä.
- käyttää osia aineistosta painettujen tai elektronisten kurssipakettien ja aineistolistausten tai muun koulutusaineiston laatimisessa (ml. multimedia) käytettäväksi opetuksessa ja/tai suojatussa verkossa ylläpidettävissä virtuaaliympäristöissä (ml. virtuaaliset oppimis-, tutkimus- ja kirjastoympäristöt). Käytetyssä aineistossa on mainittava lähdeviitteet (lähde, nimeke, tekijänoikeuden haltija). Lukemisesteisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä (paitsi sikäli kuin edellä on toisin todettu):
- tulostaa paperille tai tallentaa elektronisesti moninkertaisia poimintoja aineistosta
- näyttää tai levittää osia aineistosta suojatun verkon ulkopuolelle
- käyttää aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin (myynti, jälleenmyynti, laina, siirto, vuokraus tai muu taloudellinen hyväksikäyttö). Kaupallisena ei pidetä aineiston käyttämistä kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen.
- poistaa tai muuttaa aineistossa olevia tekijöiden nimiä tai tekijänoikeushuomautuksia tai muita tunnisteita tai vastuuvapauslausekkeita
- julkaista, jakaa tai asettaa saataville aineistoa, teos joka perustuu aineistoon tai teos jossa aineistoa on yhdistetty muuhun materiaaliin
- muuttaa, muokata, lyhentää, adaptoida aineistoa. Aineiston sisältämien sanojen tai niiden järjestyksen muuttaminen ei ole sallittua.

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on sallittua auktorisoiduille käyttäjille kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

ProQuest Training
Webinars

Lisätietoja

 

MLA International Bibliography - user rights and remote access

Publisher / Broker

ProQuest

Link to the resource

http://search.proquest.com/mlaib/

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2017-31.12.2018

Description

The MLA Bibliography contains bibliographic information on modern language and litterature. Topics include e.g.: literary theory and criticism, dramatic arts (film, radio, television, theater), folklore and linguistics.

Authorised users

Authorised users:
-Current members of the faculty, researchers and other staff of the Licensee (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis), registered library patrons and individuals who are currently studying at the Licensee's institution,
Walk-in users:
Persons who are not Authorised Users but who are permitted to access the Secure Network from computer terminals within the Licensee's Premises.

Permitted use

All users may:
-Search, download, view, retrieve and display citations, abstracts, full text or portions thereof.
-Electronically save individual articles or items of citations, abstracts, full text or portions thereof
-Print off limited copies of citations, abstracts, full text or portions thereof.
-Distribute single copies of parts of citations, abstracts, full text or portions thereof in print or electronic form to other Authorised and Walk-in-Users
-Publicly display or publicly perform parts of the Licensed Material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity as long as such use is in accordance with Copyright Law and is not restricted in the copyright statement accompanying the materials to be used.
-Incorporate parts of the Licensed Material in printed or electronic form in Academic Works, including reproductions of the Academic Works for personal use and library deposit

Only authorised users may:
-distribute single copies of parts of the licensed material in print or electronic form to third party colleagues for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups.
-incorporate links to the Licensed Material in electronic reserves for the use of authorised users in the course of instruction.
-deposit the learning and teaching objects in electronic repositories operated by the Licensee on a Secure Network. .

Prohibited use

-Remove or alter the authors'; names or the Licensor's copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Licensed Material.
-Systematically make printed or electronic copies of multiple extracts of the Licensed Material, save as permitted elsewhere in this Agreement.
-Provide, by electronic means, to a user at another library or elsewhere, a retained electronic copy of any part of the Licensed Material, save as permitted elsewhere in this Agreement.
-Display or distribute any part of the Licensed Material on any electronic network, including without limitation the Internet and the World Wide Web, other than a Secure Network, save as permitted elsewhere in this Agreement.
-Permit anyone other than Authorised or Walk-In-Users to access or use the Licensed Material, save as permitted elsewhere in this Agreement.

Open access

 

Remote access

Authorized users are allowed remote access to the licensed material by logging into the secure network of a consortium member organisation.

Training material on web

ProQuest Training
Webinars

Additional information