Yliopistokirjastot
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
Aalto - Aalto-yliopisto
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
JY - Jyväskylän yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
ÅA - Åbo Akademi
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala

AMK-kirjastot
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
IL - Ilmatieteen laitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto