Logot ja värit

Siirry "Ulkoasu" -välilehdelle. Logon voit vaihtaa valitsemalla: Oletuslogo → Vaihda... 

Favicon-ikonin voit vaihtaa valitsemalla: Favicon ikoni → Lisää uusi kuva... Favicon-ikoni näytetään selaimesta riippuen esimerkiksi osoitepalkissa tai kirjanmerkkien yhteydessä. 

Kuvien tallennuksessa kannattaa huomioida seuraavat seikat:logokuvan voi muokata Finnan graafisen ohjeistuksen mukaisten mallien avulla

Hakupalkin muokkaus

Siirry välilehden "Ulkoasu" alavälilehdelle "Etusivu". Voit vaihtaa hakupalkin taustakuvaa valitsemalla Hakupalkki → Lisää uusi kuva...Hakupalkkiin saat lisättyä logon seuraavasti:

Logo näkyy hakupalkin yläosassa.

Kieliasetukset

Kieliversioiden ja oletuskielen valinta

Näkymässä käytettävät kieliversiot määritellään Näkymän tiedot -välilehden kohdassa Käyttöliittymän kieli:

Oletuskieli määrittää minkä kielisenä näkymän käyttöliittymän tekstit näytetään. Käyttäjä voi halutessaan vaihtaa kieltä yläreunan navigointipalkin linkeistä. Voit muokata tekstien käännöksiä tiedostonhallinnan kautta.

Kielikäännökset

Näkymän käyttöliittymän tekstisisältö on tallennettu erillisiin kielikäännöstiedostoihin, joita muokataan "Kielikäännökset" -välilehdelllä:

Ensimmäisessa palstassa on tekstin koodi ja seuraavissa käännökset näkymän eri kielillä. Muokatut tai uudet tekstit näytetään vihreällä. Käännöksiä muokataan valitsemalla koodin vieressä oleva muokkauspainike ():

Kielikäännökset, joiden koodi päättyy '_html' voivat sisältää HTML-koodia. Koodissa tulee käyttää yksinkertaisia lainausmerkkejä (heittomerkkejä) tavallisten lainausmerkkien sijaan. Esimerkiksi linkin HTML-koodi merkitään: 

<a href='http://www.finna.fi'>Linkki</a>

Toiset käännökset sisältävät muuttujia, jotka korvataan sopivalla sisällöllä ennen tekstin näyttämistä. Esimerkiksi seuraavassa käännöksessä "%%date%%" korvataan lähimmällä eräpäivällä:

closest_due_date = "Lähin eräpäivä %%date%%"

Muuttujat on sijoitettu "%%" merkkien sisään ja nämä tulee jättää paikoilleen käännöstä muokattaessa. 

Muokatun käännöksen voi myös palauttaa alkuperäiseen tilaansa klikkaamalla "palauta alkuperäinen käännös".

Käännöksen voi jättää tyhjäksi syöttämällä kenttään "###". 

Listalle voi myös lisätä uuden käännöksen valitsemalla Lisää uusi käännös. Yksi tapa helpottaa lisättyjen käännösten nopeaa löytämistä ja hahmottamista listalta on käyttää näiden koodissa yhteistä etuliitettä esim. "custom_" tai jotain toista omiin käytäntöihin soveltuvaa yhdistävää nimitystä.

Muokatut käännökset tallennetaan näkymän muiden asetusten tapaan klikkaamalla Tallenna. Tallennuksen jälkeen uudet käännökset ovat käytettävissä myös sivupohjissa ({translate text="<koodi>"}).

Selaimen Etsi-toiminto helpottaa muokattavan koodin löytämistä käännöslistauksesta.

Etusivun tekstit

Etusivun tekstit löytyvät kielikäännösten listauksesta koodeilla site_header_slogan ja  site_header_slogan_small  (logon alapuolella). Jos haluat jättää tekstin pois, syötä käännökseksi "###".

Etusivun tekstejä voit myös muokata valitsemalla välilehden "Ulkoasu" kohdasta "Etusivu → Hakupalkki → Otsikkoalue"

Etusivun tekstin sijoittaminen laatikon sisään (ohje)

Kielikäännösten päivittäminen usean näkymän välillä

Mikäli on tarpeen käyttää samoja muokattuja kielikäännöksiä useassa näkymässä saman organisaation sisällä (esimerkiksi yhteiskirjastojen useat näkymät), tämä onnistuu asettamalla näkymälle ns. ylänäkymä, jonka käännökset kopioidaan alinäkymiin seuraavasti: 

Oletuksena näkymällä ei ole ylänäkymää. Ylänäkymä asetetaan Näkymän tiedot -välilehdellä:

Näkymähierarkia on rajattu: näkymällä voi olla yksi ylänäkymä, tai yksi tai useampia alinäkymiä.

Selaa-palkin lisääminen etusivulle

Ohje

Hakutulossivu

Hakutulosten esittäminen

Hakutulokset voidaan esittää listan (Tiedot ja kuvat) lisäksi kuvagalleriana tai tiivistettynä listana. Kuvagalleriassa painotetaan tietueiden esikatselukuvia ja se soveltuu hyvin käytettäväksi mikäli näkymän aineistoissa on paljon esimerkiksi valokuvia tai kirjojen kansikuvia. Tiivistetyssä listassa ruudulle mahtuu kerrallaan näkyviin tavallista listaa enemmän hakutuloksia. 

Näkymän käytössä olevat hakutulosnäkymät valitaan "Ulkoasu" -välilehden kohdassa "Hakutulokset". Mikäli käyttäjä ei ole vaihtanut tulosten esitystapaa, käytetään oletusta.

 

Tiedot ja kuvat:

Kuvagalleria:

 

Tiivistetty lista:

Fasettilistauksen sijainti

Hakutuloksen rajaamiseen käytettävät fasetit (Sijainti, aineistotyyppi, jne) näytetään oletuksena tulosten vasemmalla puolelle. Fasetit voidaan myös näyttää hakutuloslistan oikealla puolella:

Siirry "Ulkoasu" -välilehdelle ja valitse haluamasi puoli "Hakutulokset → Fasettilistaus"-kohdassa.

Hakutulosten ja tietuenäytön kentät

Tietueen yhteydessä näytettäviä kenttiä voi kätkeä seuraavasti:

Poista "Ulkoasu" -välilehden kohdasta "Hakutulokset → Hakutulosten kentät" (hakutulos) tai "Tietuenäyttö → Kentät" (tietue) ne kentät, jotka haluat pois näkyvistä.


Kuvamodaalin asetukset

Kuvien zoom toiminnon salliminen tai estäminen

Kuvamodaaleihin on mahdollista asettaa zoom toiminto, jolloin lido, ead, forward ja qdc kuvat aukeavat modaalissa zoomattavaan versioon. 

Tämän asetuksen saa päälle asettamalla local/config/vufind/config.ini tiedostoon seuraavanlainen arvo:

[Content]

; Enables zoom for images in the image popup, only applies to records using the large image
; layout. Disabled by default.
enableImagePopupZoom = true / false riippuen halutaanko sallia vai estää


RSS-muotoisen sisällön tuominen näkymään

 1. Valitse välilehti Muut asetukset
 2. Valitse kohta RSS-syötteet ja paina Muokkaa
 3. Paina Lisää rss-syöte

Näkymään voi tuoda RSS-muotoista sisältöä. Sisältö voidaan esittää kuvakarusellissa, uutislistauksessa, ruudukossa tai sisältösivulla. 

Kuvakaruselli

Kuvakaruselli on vaaka- tai pystymuotoinen lista, jossa näytetään joukko kuvia. Kuvan kohdalla voi näyttää otsikon ja sisältötekstiä. Kuvat otetaan syötteestä; jos syötteen elementissä on useampi kuin yksi kuva, käytetään aina elementin ensimmäistä kuvaa.

Ruudukko

Uutislistaus

Uutislistaus on linkkilista on syötteen elementtien otsikoista. Elementin kohdalla voidaan näyttää myös kuva ja sisältötekstiä.

Konfigurointi

RSS-syötekomponentit löytyvät Muut asetukset -välilehdeltä. 

Listassa oletuksena olevat komponentit näytetään suomenkielisellä etusivulla:

Komponentin näkyvyyttä säädellään valintaruudulla (ennen nimeä). Komponentin asetuksia pääsee muokkaamaan klikkaamalla kynä-ikonia:

KenttäSelitys
NimiMäärittää komponentin koodin, jota käytetään kun komponentti lisätään sivupohjaan ja kun RSS-syötteen artikkeli näytetään Finnan sisältösivulla.
TyyppiMinkälaisessa upokkeessa sisältö esitetään (vaihtoehtoina karuselli (vaaka), karuselli (pysty), lista, ruudukko)
URLJoko syötteen absoluuttinen osoite tai kentän vierestä klikkaamalla näkymän paikallinen tiedosto. Kaikille kielille yhteinen URL syötetään kenttään URL(*), kielikohtaiset tämän alle. Älä käytä osoitteena finna-test.fi -osoitetta, vaan paikallisen tiedoston nimeä (esim. themes/custom/templates/rss/uusimmat.rss).
NäytäSyötteessä näytettävät elementit. xCal-kenttä tarkoittaa tapahtumatietoja (tapahtuman ajankohta ja paikka).
Otsikko (käännösavain)Käytetäänkö RSS-syötteestä löytyvää otsikkoa vai näkymän kielikäännöstä. Käännösavain syötetään muiden käännösten tapaan.
Näytä sisältöMissä RSS-elementin sisältö näytetään käyttäjän tätä klikattua. Oletuksena käyttäjä ohjataan alkuperäiselle sivulle. Jos RSS-syötteessä on mukana elementin koko HTML-sisältö (content:encoded elementti), sisältö voidaan näyttää organisaationäkymän omalla sisältösivulla tai popup-ikkunassa.
Kun artikkeli näytetään sisältösivulla, sivun osoitteessa käytetään RSS-komponentin nimeä ja näytettävän artikkelin tunnistetta (ensisijassa item > guid), esimerkiksi: http://finna-dev-fe.csc.fi/edge2/FeedContent/news2/https%253A%252F%252Fblog.vaskikirjastot.fi%252F%253Fp%253D7947
RSS-komponentin nimeä valitessa kannattaa siis huomioida, että se näkyy RSS-sisältösivujen osoitteissa. 
Sisältösivun osoite toimii niin kauan kun linkitetty artikkeli löytyy RSS-syötteestä, mikä taas riipppuu siitä kuinka usein syöte päivittyy ja kuinka monta artikkelia syöte voi maksimissaan sisältää.
Avaa uuteen välilehteenAvataanko linkki uuteen välilehteen selaimessa. Valittavissa ainoastaan, jos sisältö näytetään alkuperäisellä sivulla tai sisältösivulla
Rss-linkkien max. lukumäärä

Kuinka monta linkkiä näytetään RSS-syötteestä, alkaen viimeiseksi julkaistusta.

Näkyvien linkkien määrä upokkeessa

Kuinka monta linkkiä näytetään RSS-upokkeessa. Sisältösivulla näytetään Rss-linkkien max. lukumäärä, joten tämän kentän avulla voit säätää erikseen upokkeessa ja sisältösivulla näkyvien linkkien määrän.

Jos RSS-syöte näytetään ruudukossa, tämä kenttä määrittä kuinka monta linkkiä upokkeessa näytetään ennen "Lisää" -nappia. "Lisää" -napista painamalla ruudukossa näkyy Rss-linkkien max. lukumäärä.


Kuvakarusellin lisäasetuksetSelitys
KorkeusMäärittää komponentin korkeuden pikseleissä
Kuvien määrä (päätelaite)Ruudulla kerrallaan näkyvien kuvien määrä eri päätelaitteille. Voit testata asetuksia muuttamalla selainikkunan leveyttä.
LinkkitekstiKäännösavain, jonka teksti näytetään kun käyttäjä vie hiiren kursorin kuvan päälle tai klikkaa kuvaa kerran (kosketusnäytöllä). Linkkitekstin sijainti määritetään kohdassa Tietueen otsikko.
Automaattinen sivunvaihtoViive, minkä jälkeen karuselli vaihtaa sivua. Viive syötetään millisekunneissa (esimerkiksi syöttämällä viiveeksi 5000, sivu vaihtuu viiden sekunnin kuluttua).


Listan lisäasetuksetSelitys
Näytä lisää -linkkiNäytetäänkö listan jälkeen linkki syötteen alkuperäiselle sivulle.


Asetusten säätämisen jälkeen RSS-komponentti tulee lisäksi lisätä johonkin sivuphjaan. Tarvittava PHP-koodi löytyy asetusten jälkeen kohdasta "Kopioi sivupohjaan" (ks. esimerkki tiedostosta themes/finna/templates/search/home/home-2.phtml).

Esimerkki sisältösivulla avatusta syötteestä ja popup-ikkunassa avatausta syötteestä:
RSS-syötekomponentin käyttäminen ilman taustajärjestelmää

Mikäli valmista RSS-syötettä ei ole saatavissa, voi syötteen tallentaa näkymään paikalliseksi tiedostoksi. Esimerkissä syötteen käyttämä kuva noudetaan automaattisesti näkymän custom-teeman images-hakemistosta (themes/custom/images):

<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Karusellin otsikko</title>
	<link>https://finna.fi</link>
	<language>fi-fi</language>
	<item>
		<title>E-kirjoja Ellibs-palvelussa</title>
		<link>https://www.ellibslibrary.com/vaski</link>
		<description>Ellibs-kokoelmasta suurin osa on...</description>
    <enclosure url="Ellibs_karuselli.png" length="" type="image/jpeg"/>
  </item>
</channel>
</rss>

RSS-syötteen voi tallentaa esimerkiksi tiedostoon themes/custom/templates/rss/karuselli.rss ja käyttää paikallista tiedostoa komponentin URL-kentässä. Älä käytä osoitteena finna-test.fi -osoitetta, vaan paikallisen tiedoston nimeä (esim. themes/custom/templates/rss/uusimmat.rss).

Jos syötteen sisältö näytetään organisaationäkymän sisältösivulla tai modaali-ikkunassa (ks. linkTo-parametri alla), tulee syötteen jokaiselle elementille määritellä "content:encoded" elementti, mihin sijoitetaan otsikkoa lukuun ottamatta elementin sisältö kokonaisuudessaan. content:encoded voi sisältää HTML-muotoiluja (otsikkoja, lihavointeja, linkkejä, kuvia jne):

<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Karusellin otsikko</title>
	<link>https://finna.fi</link>
	<language>fi-fi</language>
	<item>
		<title>E-kirjoja Ellibs-palvelussa</title>
		<link>https://www.ellibslibrary.com/vaski</link>
		<description>Ellibs-kokoelmasta suurin osa on...</description>
    <enclosure url="Ellibs_karuselli.png" length="" type="image/jpeg"/>
		<content:encoded><![CDATA[<h3>Otsikko</h3><p>Kansalliskirjastossa on satoja 1400-1600-luvuilla painettuja kirjoja, joiden sidoksessa on käytetty keskiaikaisten käsikirjoitusten osia. Joukossa on huomattavan vanhoja fragmentteja, kuten saimme huomata lokakuussa 2015.</p>
		<img src="themes/custom/images/feed/feed.jpg" alt="Selkä_vain fragu" width="300" height="268" /> <p>Kansalliskirjastossa on satoja 1400-1600-luvuilla painettuja kirjoja, joiden sidoksessa on käytetty keskiaikaisten käsikirjoitusten osia. Joukossa on huomattavan vanhoja fragmentteja, kuten saimme huomata lokakuussa 2015.</p>]]></content:encoded>
  </item>
</channel>
</rss>

RSS-syötteen elementin HTML-sisällön suodatus

Organisaationäkymän sisältösivulla tai modaali-ikkunassa näytettävän artikkelin sisällöstä voidaan suodattaa pois ei-halutut osat käyttämällä säännöllisiä lausekkeita. Säännölliset lausekkeet lisätään taulukkoon htmlContentSearch ja korvaavat merkkijonot samassa järjestyksessä taulukkoon htmlContentReplace.

Esimerkki: poistetaan artikkelissa esiintyvä linkki, joka voidaan tunnistaa rel-attribuutin mukaan: 

htmlContentSearch[] = '<a rel="nofollow".*?<\/a>'
htmlContentReplace[] = ''

Karusellin kuvien koot ja täytepalkit

Seuraavat asiat on hyödyllistä ymmärtää, kun haluaa siisitiä karusellin ulkoasun: esimerkiksi eroon kuvaa ympäröivistä, värillisistä täytepalkeista.

Karusellissa kuvaa ympäröi laatikko, josta näkyy vasenta ja oikeaa reunaa, jos kuva on korkea ja kapea. Jos kuva on mittasuhteiltaan kapeampi kuin laatikko, karusellikomponentti (Slick) lisää laatikon oikealle ja vasemmalle puolelle täytepalkit. Jos kuva on mittasuhteiltaan leveämpi kuin laatikko, kuvaa leikataan oikealta ja vasemmalta.

Kuvaa ympäröivän laatikon leveys määrittyy karusellikomponentin koko karusellille sopivaksi katsomansa leveyden mukaan. Karusellin leveys ei siis määrity kuvien leveyden mukaan, vaan kuvien leveydet karusellilla käytössä olevan tilan leveyden mukaan.

Koska Finna käyttää salattua https-yhteyttä, tulee myös karusellissa näytettävät kuvat noutaa käyttäen https-yhteyttä. Muussa tapauksessa www-selain saattaa varoittaa käyttäjää suojaamattomasta yhteydestä.

RSS-välilehti -upoke

Joukon konfiguroituja RSS-syötteitä voi esittää samassa upokkeessa, jossa syötteet jaetaan välilehdille. Upokkeen voi sijoittaa haluamaansa sivupohjaan.

Esimerkki:

<?=$this->feedTabs(['title' => 'Otsikko', 'ids' => ['Tapahtumat' => 'news', 'Uutiset' => 'carousel', 'Muuta' => 'carousel-small']])?>

xCal-tapahtumatiedot

Seuraavat xCal-formaatin kentät näytetään mikäli tieto on saatavilla RSS-syötteessä:

Tapahtumalista:

Tapahtumasivu / sisältösivu:

Ylävalikko

Ylävalikon rakenne määritellään Muut asetukset -välilehden kohdassa Navigointivalikko.

Valikkoelementin lisääminen ylävalikkoon:

 1. Mene välilehdelle Muut asetukset
 2. Mene osioon Navigointivalikko ja paina Muokkaa
 3. Paina Lisää valikkoelementti


Linkin lisääminen luotuun valikkoelementtiin
:

 1. Mene välilehdelle Muut asetukset
 2. Mene osioon Navigointivalikko ja paina Muokkaa
 3. Paina haluamasi elementin kohdalta Lisää linkki


Listalla esitetään valikkoelementit ja näihin kuuluvat linkit, jotka näytetään kun valikko avataan. Elementtien järjestystä voi muokata raahaamalla elementin haluttuun kohtaan listalla. Finnan navigointivalikon oletuselementit voi asettaa piiloon tai esille elementin kohdalla olevasta valintaruudusta. Itse lisätyt elementit voi poistaa klikkaamalla elementin kohdalla olevaa punaista ruksia.

Valikkoelementtien ja linkkien asetuksia muokataan kynä-ikonia klikkaamalla. Valikkoelementin asetuksissa määritetään käännöskoodi ja valikon otsikko näkymän käyttämille kieliversioille:

Linkin asetuksissa määritetään käännöskoodi, nimi ja valinnainen kuvaus, linkin toiminto, avataanko toiminto uudelle välilehdelle ja missä kieliversioissa linkki näytetään.

Toiminto on jokin seuraavista:

Linkille voi määritellä kielikohtaisen toiminnon valitsemalla pois "Käytä samaa toimintoa muilla kielillä" ja määrittämällä toiminnot kaikille kielille.

Ylävalikon asetukset eivät koske palaute-toimintoa, kielivalintoja eivätkä kirjautumislinkkiä. Palautelomakelinkki on mahdollista poistaa osiossa config.ini:n [Feedback] asetuksella tab_enabled = false. Kielivalinnat näytetään näkymään valittujen kieliversioiden mukaan.

Kontekstuaaliset ohjeet

Näkymässä on mahdollista näyttää ohjeikoneita, joita klikkaamalla avataan aiheeseen liittyä ohje puhekuplaan. Ohjeikoneiden paikat on ennalta määritelty näkymän sivupohjissa, mutta ohjeiden sisältö on vapaasti määriteltävissä.

Esimerkki:

Ohjeet laitetaan päälle päivittämällä ohjeen sisältö muiden käännösten tapaan:

Ohjeen käännösSijainti käyttöliittymässä
tooltip_facet_html
Fasetit hakutuloksissa 
tooltip_local_search_html
Paikallinen haku, hakukentän yhteydessä
tooltip_pci_search_html
PCI-haku, hakukentän yhteydessä
tooltip_eds_search_html
EDS-haku, hakukentän yhteydessä
tooltip_summon_search_html
Summon-haku, hakukentän yhteydessä
tooltip_local_advanced_html
Paikallinen tarkennettu haku, otsikkopalkki
tooltip_pci_advanced_html
Tarkennettu PCI-haku, otsikkopalkki
tooltip_myaccount_html
Oma tili, otsikkopalkki
tooltip_tabs_local_html
Paikallisen indeksin välilehti
tooltip_tabs_pci_html
PCI välilehti
tooltip_tabs_combined_html
Jaetun hakutuloksen välilehti

Mikäli ohjeen käännös on tyhjä, ohjeikonia ei näytetä.

Ohjetekstit

Näkymiin on mahdollista lisätä ohjeita, jotka näkyvät tekstinä käyttöliittymässä. Ohjeiden sijainti käyttöliittymässä on ennalta määritelty.

Ohjeen käännösSijainti käyttöliittymässä
profile_instructions
Oma tili, Omat tiedot -välilehti
contact_details_instructions
Omat tiedot -välilehti, Kirjaston ylläpitämät henkilötiedot -osio
finna_new_password_instructions_html
Salasanan vaihto -ikkuna
checked_out_instructions_html
Oma tili, Lainat -välilehti
holds_instructions_html
Oma tili, Varaukset -välilehti
storage_requests_instructions_html
Oma tili, Varastotilaukset -välilehti
ill_requests_instructions_html
Oma tili, Kaukolainat -välilehti
fines_instructions_html
Oma tili, Maksut -välilehti
library_cards_instructions_html 
Omatili, Kirjastokortit -välilehti
change_password_instructions
Kirjastokortin salasanan vaihto
login_desc_add_library_card_html
Uuden kirjastokortin lisäys
recovery_help_html
Salasana unohtunut -ikkuna
feedback_instructions_html
Palautesivun alussa

Julkisen suosikkilistan näyttäminen sisältösivulla

Julkinen suosikkilista voidaan näyttää sisältösivulla upokkeessa seuraavasti:

<?= $this->userlistEmbed(['id' => 395876, 'view' => 'list'])?>

Upoke tukee seuraavia asetuksia:

AsetusSeliteMahdolliset arvot
idListan tunniste.Tunniste löytyy urlista: <näkymä>.finna.fi/List/<tunniste>
view

Esitystapa, kuten hakutuloksissa. • list: lista
 • grid: kuvagalleria
 • condensed: tiivistetty lista
titleNäytetäänkö listan otsikko?
 • true
 • false
description

Näytetäänkö listan kuvausteksti?

 • true
 • false
dateNäytetäänkö listan päivämäärä?
 • true
 • false
sortListan suosikkien järjestys
 • id+desc
 • id
 • title
 • author
 • year+desc
 • year
 • format
limitNäytettävien suosikkien lukumäärä1-100
pageSivunumero (jos listan suosikkien lukumäärä on suurempi kuin 'limit')1-
headingLevelOtsikkotasoh1, h2, h3 ...


Upotettu lista toimii vain kun suosikkilista ja näkymä sijaitsevat samalla palvelimella. Tämän vuoksi tuotantonäkymän kautta tehdyn suosikkilistan upotusta ei voi kokeilla finna-testillä, vaan näkymä täytyy julkaista.