I FinELib-konsortiet anskaffas elektroniska resurser centraliserat till konsortiets medlemsorganisationer. Konsortiets serviceenhet finns vid Nationalbiblioteket.