RDA-sovellusohje   (info) MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska; (Full Leader) ; (Full Directory)


Kiinteiden kenttien käytön perusperiaate

  1. Nimiön merkkipaikka 06 Tyyppi määrittää aineistotyypin mukaisen 008-kentän, johon valitaan tarvittavat koodit.
  2. Ulkoasutiedot kerrotaan 007-kentässä, jota voi myös toistaa. Tätä ei tarvita painettujen monografioiden, sarja-aineistojen eikä esineiden kuvailussa.
  3. 006-kentässä kerrotaan mahdollinen lisäinformaatio silloin, kun 008-kentän koodit eivät riitä (esim. e-kartta: 000/06 + 008 karttakoodit, 006 e-aineiston koodit). Moniviestimissä ja kokoelmissa kenttää tarvitaan myös eri osien kuvailuun.

Nimiö (000)

Huom! Melindassa kentän nimi on LDR.
Nimiön (000, LDR) kaikkia merkkipaikkoja on käytettävä.

Kirjastojärjestelmän täyttämät merkkipakat

Seuraavien merkkipaikkojen sisältö tulee automaattisesti kirjastojärjestelmissä:

Kuvailijan täydentämät merkkipaikat

mp 05 - Tietueen tila

Merkkipaikassa 05 Tietueen tila käytetään yleisimmin koodeja n = uusi ja c = korjattu, myös d = poistettu

mp 06-07 - Tietueen tyyppi + tietueen bibliografinen taso

Merkkipaikat 06 Tietueen tyyppi ja 07 Tietueen bibliografinen taso on aina tallennettava. Nämä koodit ovat pakollisia myös KITT-yhteistilaston kannalta.

Aineistotyypin valinta sisällön mukaan on yleisperiaate verkkoaineistolla. Tekstin ja multimedian välinen rajanveto on vaikeaa. Leaderin aineistokoodi m on tarkoitettu aineistolle, joka sisältää ohjelmia, pelejä, numeerista dataa tai multimediaa, missä mikään aineistotyyppi ei ole vallitseva. Linkit eivät vielä tee tekstijulkaisusta multimediaa.

Mahdolliset 000/06-07 -yhdistelmät MARC 21:ssa

000/06

000/07

008

a t

a c d m

BK

a

b i s 

CR

g k o r

a b c d i m s 

VM

p

c d i

MX

e

a b c d i m s 

MP

f

a c d i m 

MP

c i j

a b c d i m s 

MU

d

a c d i m 

MU

m

a b c d i m s

CF


mp 17 - Koodaustaso

Merkkipaikka 17 Koodaustaso on tärkeää tarkistaa kuvailun tasoa vastaavaksi, koska koodia käytetään esimerkiksi Melindan tuplakontrollissa. Melinda-kuvailun suositeltava taso on 4 = välitaso. Kansallisbibliografiatietueissa tasokoodina on täydellinen taso (tyhjämerkki). Koodia ei saa muuttaa Melinda-tietueessa, koska sen säilyttäminen on Kansalliskirjastolle tärkeä erityisesti tilastoinnin kannalta. Kansallisbibliografiatasoisen tietueen tunnistaa esimerkiksi siitä, että kentän 040 ISIL-tunnuksena on FI-NL. Tässä sovellusohjeessa on vaihtuvamittaisten kenttien kohdalla ilmoitettu, ovatko ne ydinelementtejä tai muuten Melindassa käytettäväksi sovittuja kenttiä.

mp 18 - Luettelointisäännöt koodi

Merkkipaikka 18 Luettelointisäännöt koodi on aina i = ISBD-välimerkitys

mp 19 - Moniosaisen julkaisun tietueen taso

Merkkipaikka 19 Moniosaisen julkaisun tietueen taso jätetään tyhjäksi yksiosaista monografiaa kuvailtaessa. Tällä koodilla voidaan tarkentaa moniosaisten julkaisujen kuvailutasoa.

Hakemisto

Hakemisto muodostuu järjestelmissä automaattisesti.