HUOM! Jos tietue on kelvollinen bibiliografinen tietue (eikä tupla Melindassa) sen saa mielellään jättää Melindaan odottamaan mahdollista jatkokäyttöä, vaikka siihen ei jäisi yhtään tietokantatunnusta (LOW-tagiä).

1. Tietueesta poistetaan oma tietokantatunnus (LOW-tag) ja varmistetaan, ettei siinä ole kenenkään muun kirjaston LOW-tagia

2. Poistomerkintänä käytetään kenttää, jonka koodi on STA (Status)

3. STA-kentän voi lisätä mihin kohtaan tietuetta tahansa, jommalla kummalla seuraavista tavoista

4. STA-kentän osakenttään $a lisätään sisällöksi DELETED. Tämän voi tehdä:

5. STA a$DELETED -kentän lisäämisen jälkeen tietue tallennetaan normaalisti, jolloin siihen päivittyy myös LDR/05:een tietueen tilaksi 'd'. Tietueen tiedot myös poistetaan kaikista hakuindekseistä, eikä se ole enää löydettävissä kuin tietuenumerollaan.