Filtteri, jolla karsitaan luokituskenttää 084 osakentässä $2 olevan luokituslyhenteen ja replikoinnin ohjauskomentojen perusteella. (Uusi versiossa 3.5.1)

Varsinaiset asetukset

Huom. selitteissä käytetty oletusasetuksissa määriteltyjä, normi-MARC 21 -käytön mukaisia, osakenttä-, indikaattori- yms. parametrien arvoja lukemisen helpottamiseksi. Tälläiset arvot on merkitty kursiivilla ja tähdellä.

Asetus

Pakollisuus

Selite

Sisältö

Esimerkki

classification_fields_defined

Kyllä

Kentät, joita filtterillä käsitellään

Pilkuilla erotettu lista kenttäkoodeja

084

keep_sources

 

Luokituslyhenteet, joiden ollessa osakentässä $2*, kenttä säilytetään.

Pilkuilla erotettu lista luokituslyhenteitä

ykl

keep_other_sources

Kyllä

Säilytetäänkö kentät, joiden osakentässä $2* ei ole keep_sources tai drop_sources parametrissä määriteltyä luokituslyhennettä

0=ei, 1=kyllä

0

drop_sources

 

Luokituslyhenteet, joiden ollessa osakentässä $2*, kenttä karsitaan

Pilkuilla erotettu lista luokituslyhenteitä

 

use_metadata_exceptions

Kyllä

 

0=ei, 1=kyllä

1

lows

Kyllä, jos use_metadata_exceptions on aktivoitu

tietokantatunnukset (LOW-tagit), jotka sisältävät ohjauskomennot otetaan huomioon

Pilkuilla erotettu lista tietokantatunnuksia (LOW-tagejä)

XXXLOW

Oletusasetukset

Näillä asetuksilla määritellään, mistä kenttään liittyvä metatieto haetaan. Näitä ei pääsääntöisesti tarvitse muokata, jollei halua muuttaa filtterin toimintaa radikaalisti.

Asetus

Selite

Sisältö

Oletus

source_subfield

Osakenttä, jossa määritellään luokitus.

Osakenttäkoodi

2

metadata_subfield

Osakenttä, josta kenttään liittyvä replikoinnin ohjauskomento haetaan.

Osakenttäkoodi

9

keep_code

Replikoinnin ohjauskomento, jonka ollessa metatieto-osakentässä kenttä säilytetään.

Replikoinnin ohjauskomento

<KEEP>

drop_code

Replikoinnin ohjauskomento, jonka ollessa metatieto-osakentässä kenttä karsitaan.

Replikoinnin ohjauskomento

<DROP>

Lokiasetukset

Näillä asetuksilla määritellään, kuinka runsaasti tietoa filtteriplugin tulostaa replikoinnin lokiin toiminnastaan. Lokeja saatetaan tarvita kehityksessä, testauksessa ja mahdollisten virhetilanteiden ratkomisessa, mutta normaalitilanteessa loki-asetukset kannattaa pitää pois päältä.

Asetus

Pakollisuus

Selite

Esimerkki

debug

 

Tulostaako filtteriplugin jatkuvaa lokia toiminnastaan? (1=kyllä, 0=ei)

0

debug_data

 

Tulostaako filtteriplugin lokiin käsittelemänsä datan? (1=kyllä, 0=ei)

0

debug_subroutines

 

Tulostaako filtteriplugin lokiin aliohjelmiensa debug-tiedot? (1=kyllä, 0=ei)

0

debug_data_record

 

Tulostaako filtteriplugin lokiin käsittelemänsä tietueet kokonaisina? (1=kyllä, 0=ei)

0