Replikoinnin keväällä 2012 tehdyn 3.5 -versiopäivityksen jälkeen Melindassa on ollut mahdollista täydentää paikalliskannan yleisiä replikoinnin asetuksia ja vaikuttaa yksittäisten kenttien replikoitumiseen osakenttään $9 merkittävillä replikoinnin ohjauskomennoilla.

Melindan tietueista ei saa poistaa muiden tekemiä $9-osakenttiä ja niiden sisältämiä komentoja, mutta muuten kaikki kirjastot, jotka eivät halua ohjauskomentoja käyttää, voivat jättää ne täysin huomiotta.

Osakenttä $9 ja sen sisältämät replikoinnin ohjauskomennot eivät replikoinnin oletusasetuksilla siirry paikalliskantaan. Ne eivät myöskään näy Melindan OPACin koko viite -näytössä eivätkä ole poimittavissa Melindan Z39.50 -serveriltä.

Ohjauskomentojen käyttö

Ohjauskomentoa käytettäessä osakenttään $9 merkitään ohjauskomento sekä oman tietokannan tietokantatunnus (low tag), jotta replikointi tietää, mitkä komennot koskevat juuri omaa tietokantaa.

Ohjauskomentoja on tällä hetkellä käytettävissä kaksi: <KEEP> ja <DROP>.

Kirjasto voi esimerkiksi replikoinnin asetuksissa määritellä kaikki luokituskentät 080 karsittaviksi ja luetteloijat merkitä <KEEP> -ohjauskomennolla ne yksittäiset 080-kentät, joiden haluavat yleisestä määrityksestä huolimatta replikoituvan paikalliskantaan.

080__ $a 061 $9 ALLI<KEEP> 
080__ $a 305  
080__ $a 328 $9 ALLI<KEEP>

Osakenttää $9 voidaan tarvittaessa toistaa, esimerkiksi jos yksi kirjasto haluaa karsia kentän ja toinen säilyttää sen. Jos useampi kirjasto haluaa käyttää kentässä samaa ohjauskomentoa, voidaan osakenttää toistaa, tai vaihtoehtoisesti samaan osakenttään lisätä useampia tietokantatunnuksia. Jos tietokantatunnukset lisätään samaan osakenttään, ne  erotetaan toisistaan pilkulla.

500__ $a Huomautus 1. $9 ALLI<KEEP> $9 FENNI<KEEP> $9 TRITO<KEEP> $9 ALMA<DROP>
500__ $a Huomautus 1. $9 ALLI,FENNI,TRITO<KEEP> $9 ALMA<DROP>

 

Jotta ohjauskomentojen käyttö olisi luetteloijalle mahdollisimman vaivatonta, löytyvät tietokantatunnusten ja ohjauskomentojen yhdistelmät osakenttien automaattisten sisältövaihtoehtojen listalta