Replikoinnilla tarkoitetaan bibliografisten tietueiden automaattista kopioitumista metatietovarannosta paikallisiin kirjastotietokantoihin.

Alla oleva dokumentaatio koskee tietueiden replikointia metatietovarannon ja Voyagerissa toimivien paikalliskantojen välillä.

Esityksiä replikointiin liittyen