Fintossa julkaistuun Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon sekä sen ruotsinkieliseen vastineeseen Allärsiin on tehty pieniä parannuksia:

  1. Ns. ketjutettuja termejä (väliviivalla erotetut yhdistelmätermit kuten "Helsinki – Kontula") pystyy hakemaan myös ilman viivoja, esim. "helsinki k" osuu edellä mainittuun termiin
  2. YSAn seuraaja-edeltäjä-suhteet näkyvät nyt Fintossa, esim. Etiopia
  3. Käsitteiden luonti- ja muokkauspäivät ovat näkyvillä (tämä on ollut jo jonkin aikaa käytössä; päivämäärien esitysmuotoa kehitetään vielä)

Fintoa kehitetään jatkuvasti ja se tulee korvaamaan VESA-käyttöliittymän vuoden loppuun mennessä myös YSA- ja Allärs-käyttäjille.