OpenSearch-rajapinta

OpenSearch-rajapinnan avulla voidaan hakea URL:ään upotettujen Lucene-hakusyntaksilla tehtyjen hakujen mukaisia kyselyjä ja vastaus saadaan XML:nä. OpenSearch korvaa aiemmin käytössä olevaa SRU-rajapintaa, jota ei valitettavasti enää tueta Dspacessa. Toisaalta OpenSearch on SRU:ta monipuolisempi hakujen osalta.

Kansalliskirjaston julkaisuarkistoja on kahdessa eri DSpace-versiossa. Uudemmassa versiossa URL:ään täytyy lisätä discover-termi:

Vanhassa:

http://www.doria.fi/open-search/?query=

Uudessa:

http://www.doria.fi/open-search/discover?query=


 

OpenSearch -rajapinnan kautta julkaisuarkistossa tehtyjen hakujen tuloksia saa vastauksena RSS- tai Atom-syötteinä, joiden avulla julkaisuista on mahdollista tehdä automaattisesti päivittyviä listauksia esim. omille kotisivuille, muodostaa hakuja RSS-readereiden käyttöön yms. Kansalliskirjaston DSpace-arkistoihin on lisätty syötemuotoisten vastausten lisäksi kk- ja kkf formaatit, joilla OpenSearch haut saa XML-muodossa, jossa on tulostietueiden kaikki saatavilla oleva metadata näkyvillä. Jälkimmäisellä kkf-formaatilla saa lisäksi tiedostlinkit varsinaisiin tiedostoihin, kuten pdf:iin. 

Ohessa OpenSearchin syntaksin esittelyä tarkemmin Doria-julkaisuarkistoon kohdistuvien hakuesimerkkien avulla. 

OpenSearchin käyttöesimerkki: Tilataan MPKK:n kokoelmiin kohdistetun haun "sukellusvene" -hakutulokset RSS-syötteenä:

 

http://www.doria.fi/open-search/?query=sukellusvene&sort_by=3&order=desc&start=0&rpp=50&format=atom&scope=10024/72633

HUOM! Jotta saat kaikki tulokset, täytyy hakutuloksia iteroida start-parametria kasvattamalla sitä rpp-parametrin verran. Kun tulosjoukko on tyhjä tai pienempi kuin rpp:n arvo, voidaan päätellä, että kaikki tulokset on iteroitu läpi.


Muita hakuesimerkkejä Doriasta.

Haussa voi käyttää fraaseja:

http://www.doria.fi/open-search/?query="vietnamin sota"&sort_by=3&order=desc&start=0&rpp=50&format=atom&scope=10024/72633

 

MPKK:n julkaisemia koptereita tai panssarivaunuja käsitteleviä artikkeleita RSS-feedinä:

http://www.doria.fi/open-search/?query=publisher:maanpuolustuskorkeakoulu AND (abstract:helikopteri* OR abstract:panssariv*)&start=1&rpp=50&format=rss

 

MPKK:n julkaisemia julkaisuja, joissa mainitaan Israel tai Palestiina:

http://www.doria.fi/open-search/?query=publisher:maanpuolustuskorkeakoulu AND (abstract:israel OR abstract:palestiina)&start=1&rpp=100&format=kk

 

Yksi tapa käyttää Open Search -kyselyitä on siis integroida tuloksena saatava RSS-, Atom- tai XML-muotoinen tieto osaksi omia kotisivuja.

Koska OpenSearchin tuottama RSS-, Atom tai XML-muotoinen tieto ei sisällä HTML-muotoilutietoja, pitää syötteiden halutusta ulkoasusta huolehtia web-sivuston puolella. Tämän toteutus riippuu kotisivujen ylläpitoon käytetystä ohjelmistosta.

Syötteiden (feed) tilaus (RSS ja ATOM)

Syötteitä voi tilata kokolma-, yhteisö- tai julkaisuarkistotasolla.

Koko arkiston syötteiden haku rss:nä ja atomina:

 

http://www.doria.fi/feed/rss_2.0/site
http://www.doria.fi/feed/atom_1.0/site

 

Haun kohdistaminen tiettyyn kokoelmaan tai yhteisöön (käytä yhteisön/kokoelman handlea):

http://www.doria.fi/feed/rss_2.0/10024/4194 http://www.doria.fi/feed/atom_1.0/10024/4194

 

Haku palauttaa niin monta työtä kuin DSpace-arkistossa on määritelty, määrä vaihtelee neljän ja seitsemän välillä. Tulokset ovat uutuusjärjestyksessä kentän dc.date.accessioned mukaan. Syöteet ovat kuitenkin huomattavasti rajoittuneempia verrattuna OpenSearch-rajapinnan käyttöön.  Syöte-hakuja voi rajata vain kokoelmahierarkian perusteella tai kohdistaa ne koko arkistoon. Open Search -rajapinta on tässä suhteessa paljon monipuolisempi, ja sillä on mahdollista tuottaa esim. verkkosivuille päivittyviä uutuuslistoja aineistosta myös metadatasta tehtävien hakujen pohjalta, eli se ei ole sidoksissa kokoelmarakenteeseen.