Kirjastoverkkopalvelut tarjoaa julkaisuarkistojärjestelmän ja tukea digitaalisten aineistojen verkkojulkaisemiseen. Peruspalvelu kattaa työkalut aineistojen syöttöön, hallintaan, verkkojulkaisemiseen, sekä käyttäjätuen, nauhavarmistukset ja rajapintoja julkaisuarkiston käyttöön muista järjestelmistä käsin. Lisäpalveluna konvertoimme asiakkaan muista järjestelmistä tulevaa dataa ja jalostamme siitä eheän ja hyvin järjestäytyneen kokonaisuuden julkaisuarkistoksi. Palvelu kattaa tekniikan ja työkalut verkkojulkaisemiselle, mutta asiakas vastaa sisällöstä, kuten aineistojen syötöstä ja hallinnasta. 

Helpoin tapa liittyä palveluumme on tulla osaksi Doriaa, joka on usean organisaation käyttämä keskitetty julkaisuarkisto. Jos julkaisuarkistolle on paljon erityisvaatimuksia, asiakkaalle voidaan luoda räätälöidympi, oma julkaisuarkisto. Keskeinen osa tekniikkaa on toteutettu avoimen lähdekoodin DSpace-ohjelmistolla, joka on muokattu sopimaan käyttötarkoituksiimme. Lisäksi käytämme omia ohjelmistojamme täydentämään kokonaisuutta. Dorian lisäksi ylläpidämme monia muita suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, virastojen ja yhdistysten julkaisuarkistoja (Jukuri, Julkari, Lauda, LutPub, Osuva, Trepo, Theseus, UTUPub, Valto), sekä Kansalliskirjaston digitoituja aineistoja sisältäviä Fenno-Ugricaa ja Fragmenta membraneaa.

Julkaisuarkistopalvelujen tavoitteena on tukea julkisen sektorin tuottamien julkaisujen avointa saatavuutta pitkäjänteisesti ja yhdenmukaisesti. Organisaatio voi keskittyä ydintoimintoihinsa ja tiedon tarvitsijat hyötyvät, kun julkaisut löytyvät helposti ja yhdenmukaisesti kuvailtuna julkaisuarkistosta. Kansalliskirjaston asiakasorganisaatioille tarjoama julkaisuarkistopalvelu on maksullista palvelutoimintaa, jonka tuloilla rahoitetaan palvelun kustannukset. Kustannukset ovat kuitenkin kohtuulliset verrattuna siihen, että organisaatio hoitaisi julkaisuarkistonsa ylläpidon kokonaan itse. Lisätietoa palvelun käyttöönoton vaiheistuksesta, sopimuksista ja hinnoista täältä.