ISSN-tunnuksen merkitseminen

ISSN verkkojulkaisuille