Julkaisun nimiölehti auttaa kirjantekijöitä, kirjakauppoja, kirjastoja ja muita tiedonvälittäjiä tekemään viitteitä, joiden perusteella kirjat voidaan yksiselitteisesti tunnistaa.

Nimiölehti tarkoittaa nimiösivua ja sen kääntöpuolta.

Nimiösivu on julkaisun alussa oleva sivu, jossa tulee ilmoittaa vähintään seuraavat julkaisun tunnistamiseen tarvittavat tiedot:

Julkaisutiedot:

Nimiösivun kääntöpuolella ilmoitetaan:

Toimitetuissa teoksissa toimittaja/t tai kokooja/t ilmoitetaan nimiösivulla, nimen yhteydessä mainitaan ”toimittaja” tai vastaava ja nimiösivun kääntöpuolella ilmoitetaan tarvittaessa tekijäluettelo.

Päänimeke tulee erottaa nimiösivulla mahdollisista muista nimekkeistä typografisesti tai muuten korostamalla.

Mikäli julkaisu kuuluu sarjaan, ilmoitetaan nimiösivulla sarjan nimi ja osan numero ja nimiösivun kääntöpuolella sarjan ISSN-tunnus.

Lähde: Standardi SFS 4414:1993 Kirjojen nimiösivut

Esimerkkejä julkaisun nimiösivusta.