Mitä tietoja kerätään?

FinELib tilastoi joko aineistoista ladattujen artikkeleiden, tehtyjen hakujen tai yhteydenottojen määrää riippuen aineistotyypistä ja saatavilla olevista tilastoista.

TilastointitapaAineistotyyppi
ArtikkelilatauksetKokotekstiaineistot
Tehdyt hautViitetietoaineistot ja ne kokotekstiaineistot, joista ei saada artikkelilataustietoja
YhteydenototVain ne aineistot, joista ei saada artikkelilatauksita eikä tehtyjä hakuja

Käyttötilastot ovat nähtävissä Halti-tietokannassa, johon FinELib-yhteyshenkilöillä on käyttäjätunnukset.

Osa FinELib-aineistojen kustantajista on toimittanut organisaatioille omat tilastotunnukset, joilla kirjastot voivat hakea aineistokohtaisia tilastotietoja suoraan kustantajan palvelimelta.

FinELib selvittää automaattisen tilastojen siirron (SUSHI) mahdollisuutta tilastojen keruussa.(/Automaattinen tilastojen siirto (SUSHI) on tällä hetkellä käytössä yhdessä aineistossa ja FinELib selvittää aktiivisesti mahdollisuutta laajentaa käyttöä myös muihin aineistoihin.)

Tilastotietojen päivittämisaikataulu ja tilastoinnin haasteet

Tilastot päivitetään Haltiin noin kahden kuukauden kuluttua, esim. kesäkuun tilastot ovat näkyvissä syyskuun alkupuolella. Tilastojen päivittämisaikatauluun vaikuttaa Counter-tilastosuositus, joka velvoittaa kustantajia ilmoittamaan tilastotiedot 30 päivän kuluessa, jolloin esim. tammikuun tiedot ovat valmiina maaliskuun alussa. Tämän lisäksi FinELib tarvitsee aikaa tietojen karhuamiseen, keräämiseen ja tarkistamiseen ennen päivittämistä Haltiin. Joissakin tapauksissa kustantaja ei toimita tilastoja kuukausittain vaan tiedot ovat saatavissa kerran vuodessa, puolivuosittain tai neljännesvuosittain.

Tilastotietojen siirto Haltista KITT:iin

FinELib-aineistojen käyttötilastot siirretään keskitetysti KITT-yhteistilastotietokantaan. Kirjastojen tarvitsee syöttää KITT:iin vain suorien e-aineistotilaustensa käyttötilastot. Tarkemmat tiedot tilastointikäytännöistä ovat luettavissa KITT-käyttäjän käsikirjasta.

Tilastoitavat aineistot

Linkistä avautuvaan taulukkoon on listattu aineistoittain FinELibin keräämät tilastotiedot. Taulukkoon on myös merkitty ne aineistot, joista kirjastot saavat tilastot omalla käyttäjätunnuksellaan suoraan kustantajan palvelimelta. Kirjastojen on mahdollista saada käyttäjätunnuksillaan joistakin aineistoista tilastotietoja laajemmin kuin mitä FinELib kerää. Kaikki FinELib-aineistojen tuottajat eivät pysty toimittamaan käyttötilastoja.

FinELib-aineistojen tilastointi (XLSX, 17 kt ) (TAULUKON PÄIVITYS sis. CAMIOn)

Tunnusluvut

FinELib-aineistoista lasketaan tunnuslukuja, jotka kuvaavat aineiston käytön tehokkuutta. Laskettavia tunnuslukuja ovat "hinta per artikkeli", joka kuvaa yhden katsotun artikkelin hintaa sekä "hinta per haku", joka puolestaan kuvaa yhden aineistossa tehdyn haun hintaa tilaavalle organisaatiolle. Näiden lisäksi lasketaan myös katsotun artikkelin ja tehdyn haun hinta käyttäjää kohden. Tunnusluvut ovat käyttötilastojen tapaan nähtävissä Halti-tietokannassa.

COUNTER - tilastosuositukset e-aineistoille

Kustantajien, välittäjien ja kirjastojen yhteinen kansainvälinen COUNTER-projekti (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) on tuottanut elektronisten aineistojen käyttötilastointiin sovellettavia suosituksia vuodesta 2002 lähtien. COUNTERin suurin vaikutus näkyy ulkomaisilta kustantajilta saatujen tilastotietojen yhdenmukaisuudessa, luotettavuudessa ja vertailtavuudessa.

COUNTER-hankkeen sivut: http://www.projectcounter.org/index.html