FinELib-konsortion ohjausryhmässä on  konsortion jäsenorganisaatioiden edustajien lisäksi edustajat opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä muista merkittävistä yhteistyökumppaneista. Ryhmä vastaa FinELibin toiminnan linjauksista ja arvioi vuosittain toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Lisäksi se toimii yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavana. Ohjausryhmän toimikausi on neljä vuotta.


Hyväksytty Kansalliskirjaston johtokunnassa 21.10.2021

1. FinELib-ohjausryhmä

Ohjausryhmä on FinELib-konsortion jäseniä monipuolisesti edustava yhteistyöelin, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea FinELib-palvelun strategisen tason toimintaa yhdessä Kansalliskirjaston kanssa. Tämän lisäksi ohjausryhmä edistää aktiivisella toiminnallaan palvelun, sen asiakkaiden sekä sidosryhmien välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota. Kansalliskirjasto vastaa FinELib-palvelun toiminnasta ja kehittämisestä ohjausryhmän linjausten mukaisesti.

2. Ohjausryhmän tehtävät

 • ohjaa FinELib-palvelun strategista kehittämistä ja hyväksyy vuosittaiset painopisteet
 • arvioi toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä seuraa palvelun kehittymistä
 • hyväksyy FinELib-palvelun palvelusopimuspohjan
 • käsittelee konsortion jäsenten, sidosryhmien ja Kansalliskirjaston tekemiä merkittäviä kehittämisehdotuksia ja aloitteita
 • nimeää tarpeen mukaan FinELib-palvelun asiantuntijaryhmiä
 • hyväksyy korkeakoulujen keskitettyjen määrärahojen käytön linjaukset yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen esitysten pohjalta
 • käsittelee taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävät asiat.

3. Ohjausryhmän kokoonpano ja edustajien valinta

Ohjausryhmässä ovat edustettuina konsortion jäsenorganisaatiot sekä muita intressiryhmiä edustavia organisaatioita.

 • jäsenorganisaatioiden johdon edustajat: yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset
 • kirjastosektoreiden toimielinten edustajat
 • Kansalliskirjaston edustaja
 • Suomen Akatemia
 • tutkija

Kullakin edustajalla tulee olla varaedustaja. Ohjausryhmän tulisi edustaa konsortiota laaja-alaisesti ja tämän vuoksi on toivottavaa, että samasta organisaatiosta olisi vain yksi varsinainen jäsen. Ohjausryhmässä on 10-20 jäsentä.

Edustus

Esittäjä

Yliopistojen johto (3 edustajaa)

Unifi

Ammattikorkeakoulujen johto (1 edustaja)

Arene

Tutkimuslaitosten johto (1 edustaja)

Tulanet

Yliopistokirjastot (2 edustajaa)

Yliopistokirjastojen verkosto

Ammattikorkeakoulukirjastot (2 edustajaa)

AMKIT-konsortio

Tutkimuslaitoskirjastot (2 edustajaa)

Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden verkosto (EriK), FinELibin tutkimuslaitosjäsenet

Yleiset kirjastot (2 edustajaa)

Yleisten kirjastojen konsortio

Suomen Akatemia (1 edustaja)

Suomen Akatemia

Tutkijat (1 edustaja)

Tieteellisten seurain valtuuskunta

Kansalliskirjasto (1 edustaja)

Kansalliskirjasto

Kansalliskirjasto pyytää esitykset ohjausryhmän edustajista esittäjä-sarakkeessa mainituilta organisaatioilta/verkostoilta. Kansalliskirjaston johtokunta asettaa ohjausryhmän jäsenet ja näille varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Mikäli ohjausryhmän jäsen on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, voi ohjausryhmä täydentää kokoonpanoaan uudella jäsenellä ilman erillistä johtokunnan päätöstä noudattaen sitä, mitä ohjausryhmän kokoonpanosta on määrätty.

5. Ohjausryhmän toimikausi

Ohjausryhmän toimikausi on neljä (4) vuotta (tulossopimuskausi).

6. Ohjausryhmän kokoukset ja koollekutsuminen

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Koollekutsujana, esittelijöinä ja sihteerinä toimivat Kansalliskirjaston henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Kokouskutsut liitteineen toimitetaan sähköisesti ohjausryhmän jäsenille viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta. Kokouksiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Pöytäkirjan tarkistus tehdään sähköpostilla ja tarkistusaikaa on viikko. Kiireellisissä asioissa voidaan kutsua koolle sähköpostikokous.

7. Ohjausryhmän päätösvaltaisuus

Ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

8. Ohjausryhmän toiminnan kustannukset

Ohjausryhmän toimintaan osallistumisesta aiheutuvista matkakustannuksista vastaa Kansalliskirjasto.

9. Ohjausryhmän sääntöjen muuttaminen

Mahdolliset muutokset sääntöihin hyväksyy Kansalliskirjaston johtokunta. Ohjausryhmä arvioi ryhmän sääntöjen muutostarpeen toimikautensa päättyessä.Jäsen: Paula Eerola, vararehtori, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
Varajäsen: Satu Uusiauttia, vararehtori, Lapin yliopisto

Jäsen: Jyrki Hakapää, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
Varajäsen: Jussi Varkemaa, tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia

Jäsen: Tommi Harju, kirjastonjohtaja, Taideyliopisto
Varajäsen: Ulla Nygrén, kirjastonjohtaja, Turun yliopisto

Jäsen: Katja Hilska-Keinänen, ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus
Varajäsen: Sonja Karlsson, tietoasiantuntija, Suomen Pankki

Jäsen: Kristiina Hormia-Poutanen, johtaja, kirjastoverkkopalvelut, Kansalliskirjasto
Varajäsen: Nina Hyvönen, tietojärjestelmäpäällikkö, Kansalliskirjasto

Jäsen: Salla Huttunen, vararehtori, Haaga-Helia
Varajäsen: Samuli Maxenius, asiantuntija, Arene

Jäsen: Jussi Kaurola, pääjohtaja, Ilmatieteen laitos, varapuheenjohtaja
Varajäsen: Sanna Marttinen, toiminnanjohtaja, Tulanet

Jäsen: Laura Kitti, projektikeskuksen päällikkö, Luonnonvarakeskus
Varajäsen: Ritva Miikki, informaatikko, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jäsen: Mikael Laakso, Associate Professor, Hanken
Varajäsen: Mikko Jakonen, Senior Lecturer, Jyväskylän yliopisto

Jäsen: Sinikka Luokkanen, tietopalvelupäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
Varajäsen: Hanna Lahtinen, johtaja, tieto- ja julkaisupalvelut, Laurea

Jäsen: Hanna Martikainen, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunginkirjasto
Varajäsen: Salla Palmi-Felin, kirjastopalvelujohtaja, Lahden kaupunginkirjasto

Jäsen: Ossi Naukkarinen, vararehtori, Aalto-yliopisto
Varajäsen: Mikko Mönkkonen, dekaani, Jyväskylän yliopisto

Jäsen: Virva Nousiainen-Hiiri, kirjastoverkon yhteisten palveluiden päällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto
Varajäsen: Leena Toivonen, kirjastotoimenjohtaja, Valkeakosken kaupunginkirjasto

Jäsen: Susanna Parikka, kirjastonjohtaja, Lapin yliopisto
Varajäsen: Kimmo Tuominen, ylikirjastonhoitaja, Helsingin yliopisto

Jäsen: Kalle-Antti Suominen, vararehtori, Turun yliopisto
Varajäsen: Mikael Lindfelt, vararehtori, Åbo Akademi

Jäsen: Pekka Uotila, päällikkö, korkeakoulun tieto- ja julkaisupalvelut, XAMK
Varajäsen: Mira Juppi, tietopalvelupäällikkö, Savonia

AiheTyövaiheJatkokäsittely

2/2021 13.10.2021 etäkokous

 • kokouskäytännöt


 • SCOSS-rahoitukseen osallistuminen


 • FinELib-konsortion palveluvisio: avoimet julkaisut, monipuolinen ketterä aineistohankinta

OR 3/2021 ja/tai 1/2022
3/2021 14.12.2021 etäkokous
 • FinELib-konsortion palveluvisio: avoimet julkaisut, monipuolinen ketterä aineistohankinta, konsortion yhteistoiminta (ml. juristiryhmän esitys), vaikuttava dataan perustuva toiminta

OR 1/2022

Vuosi 2022

1/2022 18.3.2022 lähikokous
 • FinELib-konsortion palveluvision toimeenpano-ohjelma


 • FullOA-julkaisut

2/2022 1.6.2022 etäkokous

 • Lisensiointiperiaatteet


3/2022 etäkokous

Kokoukset ja asiakirjat


Ohjausryhmän kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät alta. Pöytäkirjojen liitteet ovat suojatuilla sivuilla ekstranetissa vuodesta 2010 lähtien.

Tulevan kokouksen esityslista julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta. Kokouksen jälkeen FinELib-toimisto luonnostelee pöytäkirjan ja lähettää sen kommentoitavaksi ohjausryhmän jäsenille. Valmis pöytäkirja julkaistaan noin kolme viikkoa kokouksesta.

Vuosi 2021

FinELibin ohjausryhmän tulevat kokoukset:

 • 3/2021 14.12.2021
 • 1/2022 18.3.2022
 • 2/2022 1.6.2022

Kokous 2/2021 (13.10.2021)

Pöytäkirja 2/2021 (pdf)
Esityslista 2/2021 (pdf)

Kokous 1/2021 (15.9.2021)

Pöytäkirja 1/2021 (pdf)
Esityslista 1/2021 (pdf)


Kokous 5/2020 (25.11.2020)

Pöytäkirja 5/2020 (pdf)
Esityslista 5/2020 (pdf)

Kokous 4/2020 (16.10.2020)

Pöytäkirja 04/2020 (pdf)
Esityslista 04/2020 (pdf)

Kokous 3/2020 (2.9.2020)

Pöytäkirja 3/2020 (pdf)
Esityslista 3/2020 (pdf)

Kokous 2/2020 (5.6.2020)

Pöytäkirja 2/2020 (pdf)
Esityslista 2/2020 (pdf)

Kokous 1/2020 (11.2.2020)

Pöytäkirja 1/2020 (pdf)
Esityslista 1/2020 (pdf)


Kokous 4/2019 (29.11.2019)

Pöytäkirja 4/2019 (pdf)
Esityslista 4/2019 (pdf)

Kokous 3/2019 (2.10.2019)

Pöytäkirja 3/2019 (pdf)
Esityslista 3/2019 (pdf)

Kokous 2b/2019 (sähköpostikokous)

Pöytäkirja 2b/2019 (pdf)
Esityslista 2b/2019 (pdf)

Kokous 2/2019 (27.5.2019)

Pöytäkirja 2/2019 (pdf)
Esityslista 2/2019 (pdf)

Kokous 1/2019 (20.2.2019)

Pöytäkirja 1/2019 (pdf)
Esityslista 1/2019 (pdf)


Kokous 4/2018 (10.12.2018)

Pöytäkirja 4/2018 (pdf)

Esityslista 4/2018 (pdf)

Kokous 3b/2018 (verkkokokous)

Pöytäkirja 3b/2018 (pdf)

Esityslista 3b/2018 (pdf)

Kokous 3/2018 (26.9.2018)

Pöytäkirja 3/2018 (pdf)

Esityslista 3/2018 (pdf)

Kokous 2/2018 (18.6.2018)

Pöytäkirja 2/2018 (pdf)

Esityslista 2/2018 (pdf)

Kokous 1/2018 (26.3.2018)

Pöytäkirja 1/2018 (pdf)

Esityslista 1/2018 (pdf)


Kokous 5/2017 (20.11.2017)

Pöytäkirja 5/2017 (pdf)

Esityslista 5/2017 (pdf)

Pöytäkirja 4/2017 (pdf)

Esityslista 4/2017 (pdf)

Kokous 3/2017 (verkkokokous)

Pöytäkirja 3/2017 (pdf)

Esityslista 3/2017 (pdf)

Kokous 2/2017 (21.6.2017)

Pöytäkirja 2/2017 (pdf)

Esityslista 2/2017 (pdf.)

Kokous 1/2017 (29.3.2017)

Pöytäkirja 1/2017 (pdf.)

Esityslista 1/2017 (pdf.)


Kokous 4/2016 (9.11.2016)

Esityslista 4/2016 (pdf.)

Pöytäkirja 4/2016 (pdf.)

Kokous 3/2016 (8.6.2016)

Pöytäkirja 3/2016 (pdf.)

Esityslista 3/2016 (pdf.)

Kokous 2/2016 (15.4.2016)

Pöytäkirja 2/2016 (pdf.)

Esityslista 2/2016 (pdf.)

Kokous 1/2016 (18.2.2016)

Pöytäkirja 1/2016 (pdf.)

Esityslista 1/2016 (pdf.)


Kokous 4/2015 (30.11.2015)

Pöytäkirja 4/2015 (pdf.)

Esityslista 4/2015 (pdf.)

Kokous 3/2015 (30.9.2015)

Pöytäkirja 3/2015 (PDF, 92 kt)

Esityslista 3/2015 (PDF, 183 kt)

Kokous 2/2015 (27.5.2015)

Pöytäkirja 2/2015 (PDF, 188 kt)

Esityslista 2/2015 (PDF, 180 kt)

Kokous 1/2015 (12.3.2015)

  Pöytäkirja 1/2015 (PDF, 194 kt)

 Esityslista 1/2015 (PDF, 76kt)