Missä mennään ARTIVA-, Finna-, Finto-, Melinda- ja UKJ-hankkeissa 3/2014

26.9.2014

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat uusimmat tiedot ARTIVAn, Finnan, Finton, Melindan sekä uuden kirjastojärjestelmän kuulumisista.

ARTIVA
Finna

Finto
Melinda
UKJ


ARTIVA

ARTIVA-hankkeen päämääränä on saada kotimaisten tiedelehtien ja tieteellisten kokoomateosten artikkelit kattavammin ja viiveettömästi Kansalliskirjaston ARTO-tietokantaan. Toisena tavoitteena on luoda rikkaampaa artikkelimetatietoa, jota voidaan hyödyntää muun muassa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten julkaisutiedonkeruussa. Hankkeessa on kehitetty helppokäyttöinen syöttölomake, jolla niin kirjastot kuin tiedekustantajat voivat tallentaa artikkelien viitetiedot ARTOon.

Ajankohtaista

Teknisen kehitystyön kuulumiset

Viimeisimmät ohjeet

Ryhmien kokoukset

Seminaarit

Lisätietoja:

ARTIVA-tilannekatsauksen kokosi tietojärjestelmäasiantuntija Lassi Lager


Finna

Finna on tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

Ajankohtaista mukaantulosta

Teknisen kehitystyön kuulumiset

Ryhmien kokoukset

Tapahtumat ja koulutukset

(grey lightbulb) Syyskuun Finna-wiki-vinkki:
Tietoa Finnan palvelusopimuksesta ja sen täyttämisestä löytyy sivulta: Sopimukset ja toimintaperiaatteet. Tälle sivulle on linkitetty myös tarkempia ohjeita organisaatioiden yhteenliittymän palvelusopimuksen solmimista varten: Organisaatioiden yhteenliittymät ja KDK-asiakasliittymän palvelusopimuksen solmiminen.

Lisätietoja:

Finna-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Erkki Tolonen.


Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

Sisältötyön kuulumiset

Kokoukset

Seminaarit ja viestintä

Lisätietoja:

Finto-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Matias Frosterus.


Melinda

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

Yliopisto- ja yhteiskirjastot, ammattikorkeakoulukirjastot:

Yleiset kirjastot:

Kansalliskirjasto:

Henkilöstöuutisia

Teknisen kehitystyön kuulumiset

Viimeisimmät ohjeet

Ryhmien kokoukset

Tapahtumat ja koulutukset

Lisätietoja:

Melinda-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru.


UKJ

Uusi kirjastojärjestelmä uudistaa metatiedon tallennuksen ja kokoelmien hallinnan sekä aineiston hankinnan ja niiden käytön hallinnan.

Kokoukset

Tapahtumat ja koulutukset

Lisätietoja:

UKJ-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Ari Ahlqvist.


Kuvatiedot: Vasemmanpuoleiset kuvat Heli Kautonen, oikeanpuoleinen kuva Carita Sirkeä.

Sivun alkuun