Yleiskokouksessa 12.3.2010 hyväksytyt päivitetyt säännöt (PDF), konsortiosopimus (PDF) ja konsortiosopimuksen liitteet (PDF)