Tapahtuman tiedot

Milloin: 16.12.2021 klo 9.30-11.30 
Aihe: Tavoite on kehittää kirjaston ydinprosesseja tukevien toimintojen mittareita
Tapahtuman tyyppi: Keskustelutilaisuus
Kohderyhmä: Kirjastojen johtajat ja kirjaston toiminnan kehittäjät
Sektorit: Yleiset, yo-, amk- sekä erikoiskirjastot
Ilmoittautuminen: 30.11. mennessä. Huom! Ilmoittautumisajan umpeuduttua ilmoittautuneille lähetetään ennakkotehtävät
Missä: Zoom-etäyhteys (osallistumisohjeet). Linkki lähetetään ilmoittautuneille edeltävänä päivänä.

Tilaisuuden järjestäjät

Yhteyshenkilö: Markku A. Laitinen markku.laitinen [at] helsinki.fi

Tapahtuman kuvaus

Webinaari on jatkoa keväällä 2021 pidetylle Kohti uudenlaista mittausta -webinaarille. Työryhmä on käynyt läpi ja ryhmitellyt keväällä tuotetun materiaalin. Sen pohjalta järjestetään alkavan talven aikana neljä webinaaria, joista ensimmäinen keskittyy kirjaston ydinprosessien summaindeksin rakentamiseen.

Kun toimintojen raportointi tai arviointi sisältää paljon tietoa, tulee haasteeksi, miten se voidaan esittää tiiviisti esimerkiksi kirjaston sidosryhmien edustajille. Aika ja tila ovat rajallisia, eikä budjetti- ja tulosneuvotteluissa usein ole tilaa monen indikaattorin esittelylle ja yksittäisten indikaattorien käyttö saattaa antaa vajavaista tietoa – yksittäinen osaindikaattori kertoo usein vain tietystä osasta, joka liittyy suurempaan kokonaisuuteen.

Eräs ratkaisu on koota useasta osaindikaattorista summaindeksi eli komposiitti-indeksi; sen sijaan, että esitettäisiin useita samaan ryhmään kuuluvia indikaattoreita, voidaan niitä laskea yhteen ja muodostaa kokonaisvaltainen kuva seurattavasta asiasta.

Suomessa on kehitetty käyttäjäkokemusta mittaava indeksi, jonka keskusteluissa jotkut teistäkin ovat olleet mukana. Indeksi julkaistiin syksyllä 2021 open access -lehdessä Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML).10(3):375-387. Artikkeli on ladattavissa pdf-tiedostona [vierailtu 8.11.2021]. Se lienee ensimmäinen aito kirjastoalan summaindeksi.

Tausta-aineistoa suomeksi: Kirichenko, S. Juntumaa, J.H. & Laitinen, M.A. (2021). Komposiitti-indeksi – uusi väline käyttäjäkokemuksen arviointiin (Journal.fi). Signum 53 (3):25-28. [vierailtu 15.11.2021]

Seuraavaksi kehitämme kirjaston ydinprosessien suorituskykyä kuvaavan summaindeksin, johon valituista indikaattoreista haluamme keskustella kanssasi.

Työryhmä on valinnut webinaarissa käsiteltäviksi seuraavat keväällä listatut indikaattorit:

Keväällä listatut suhdeluvut jätetään ainakin tässä vaiheessa pois, jotta esim. kirjastot, joiden kohdeväestö ei ole määriteltävissä, voisivat käyttää summaindeksiä.