Aika: 4.3.2021 klo 10.05–12.14
Paikka: Microsoft Teams -etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto, puheenjohtaja (Helsingin Konservatorion kirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)

Muistio

1. Ajankohtaista

1.1. Automaattisen kuvailun tapaaminen 15.3.2021 klo 10.30–12.30

Jaska osallistuu tapaamiseen.

1.2. Kuvailun tiedotuspäivä 18.3.2021

Muusan jäseniä kehotetaan ilmoittautumaan tiedotuspäivään.

1.3. Kuvailuryhmien työpaja 13.4.2021

Muusalaisia kehotetaan tutustumaan ohjelmaan ja laittamaan tarvittaessa viestiä Muusa-postiin tai suoraan Jaskalle liittyen työpajassa käsiteltäviin aiheisiin.

1.4. Muusan ja Kumean mahdollinen yhteiskokous

Keskusteltiin mahdollisen yhteiskokouksen tarpeesta, aikataulusta ja asioista, joista on tarpeen keskustella yhdessä.

1.5. Kuvailutasokommentit

Helmikuun kokouksessa sovittiin, että kukin Muusan jäsen perehtyy ja tutustuu Kuvailustandardiryhmän laatimiin kuvailutasolinjauksiin, jonka jälkeen kommentit kootaan yhteen. Aikaa kommentoinnille on 30.4. asti.

Muistetaan siis edelleen perehtyä linjauksiin ja kootaan kommentit yhteen huhtikuun kokouksessa.

2. Kuvailukysymyksiä

2.1. Konserttojen pianopartituurit

Onko yhtenäistä käytäntöä soitinmusiikin (konserttojen) pianopartituurien merkitsemisestä kentässä 240: Merkitäänkö sekä osakenttä $s (versio) ja $o (sovitusmerkintö) vai pelkästään toinen; kumpiko?

Pianopartituuri nuottiaineiston julkaisumuotona oli alun perin tarkoitettu vain laulumusiikissa käytettäväksi, mutta Suomessa sitä on käytetty myös soitinmusiikissa. Pitäisikö asiaa tarkastella uudestaan uuden RDA:n tiimoilta vai voidaanko käytäntöä jatkaa?

2.2. Rinnakkaisnimekkeen merkitseminen MARC-kentässä 505

On pyydetty, että Muusan kuvailuohjeeseen lisättäisiin esimerkkejä välimerkkien käytöstä 505-kentässä etenkin rinnakkaisnimekkeen merkitsemisen osalta. Tarkemmin tiedusteltiin vielä, voiko rinnakkaisnimekkeet erottaa "="-merkillä vai onko rinnakkaisnimekkeet merkittävä kuten ohjeessa sanotaan: ”merkitään aineistossa esiintyvässä muodossa”.

Keskusteltiin laajemminkin, mitä välimerkityssääntöjä milloinkin noudatetaan.

2.3. Nuottiaineiston laajuus ja tallennetyyppi

Saapunut kysymys:

Törmäsin tällaiseen tapaukseen, jossa nuotin laajuus on merkitty eri tavalla Kansalliskirjaston ja Kirjastopalvelun kuvailussa. Kyseessä on partituuri: 9790550137325 Klemetti, Heikki: Vapaa mies

Kansalliskirjaston tietueessa on merkitty 300a-kenttään: 1 partituuri (1 arkki taitettuna) ja 338a-kenttään arvoksi ”arkki”.

Melindassa: Kansalliskirjaston tietue

Finnassa: https://finna.fi/Record/fikka.5476350

Kirjastopalvelun tietueessa puolestaan on 300a-kentässä: 1 partituuri (3 numeroimatonta sivua) ja 338a-kentässä arvona ”nide”.

Finnassa Kirjastopalvelun tietue:

https://finna.fi/Record/lastu.1736409

Kumpikohan tavoista on oikea tai suositeltavampi?

2.4. Libreton päätekijä

Saapunut kysymys:

Haluaisin varmistuksen, kenet valitaan päätekijäksi librettoja kuvailtaessa. Olen oppinut, että libretoissa päätekijä on yleensä säveltäjä. Tämä näyttää olevan tiedossa muissakin kirjastoissa paitsi Kansalliskirjastossa, sillä poimiessani tietueita Melindasta olen huomannut Kansalliskirjaston vetäneen omaa linjaansa ja valinneen päätekijäksi järjestään libretistin. Siellä tunnutaan noudattavan tässä asiassa vaihtoehtoista sääntöä, josta Heikki Poroila & Kyösti Mäkelä ovat nimenomaan sanoneet: "Säännöissä olevaa vaihtoehtoista sääntöä 21.28.2.3 ei missään tapauksessa pidä soveltaa musiikkikirjastoissa." Olen tässä käyttänyt lähteenä vuonna 2001 painettua Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutiedot-opasta, ja Poroilan & Mäkelän kirja Musiikin luettelointi ja sisällönkuvailu on vieläkin vanhempi. Onko tässä asiassa tullut sääntömuutosta RDA:n tai jonkin muun uudistuksen myötä - eli heitänkö kyseiset opukset vallan roskiin - vai pitäisikö pikemminkin noita tietueita muuttaa? Häilyvyys päätekijän suhteen ja varsinkin se, että libretossa on päätekijänä libretisti, sotii mielestäni kovasti sitä periaatetta vastaan, että on yksi ideatasoinen teos, jolla on erilaisia manifestaatioita ja ekspressioita.

2.5. Musiikkiaineiston kuvailu, jos esittäjän nimi muuttuu, mutta julkaisu on muuten samanlainen

Saapunut kysymys:

Tuli vastaan tällainen äänite, josta on julkaistu kaksi eri versiota eri esittäjänimellä. Ensimmäisessä versiossa yhtyeen nimi on Dixie Chicks, mutta sen jälkeen levystä on julkaistu versio, jossa yhtyeen nimeksi on vaihtunut The Chicks. Kuitenkin levyn EAN-koodi ja muut tunnisteet ovat pysyneet samana. Pelien kohdalla EAN-koodi ei ole yksilöivä tunniste, joten sovelletaanko tässä tapauksessa samaa ja tehdään uusi kuvailu tuolle The Chicksien versiolle vai voiko nämä jotenkin liittää samaan tietueeseen? KANTOssa ei näytä olevan Dixie Chicksiä ollenkaan.

Levy: 0194397411522 Dixie Chicks: Gaslighter (2020)
https://finna.fi/Record/heili.1375454#details

Discogsista näkyy hyvin nämä molemmat versiot. Lisäksi uudemman version kohdalla on selventävä huomautus: “Released under the band's new name "The Chicks", while other versions of the release still bear the original band name "Dixie Chicks".”
https://www.discogs.com/search/?q=0194397411522&type=all

3. RDA-linjaukset

3.1. Kumean kysymykset Muusalle ekspression linjaussivulla

Kumea on lisännyt ekspression linjaussivulle kaksi kysymystä Muusalle. Kysymykset koskevat elementtejä duration ja place of capture.

3.2. Uudet linjaukset

Uusia RDA-linjauksia tarvitaan erityisesti teosten ja ekspressioiden hakutiedoille.

4. Seuraavat kokoukset

Sanastokokous perjantaina 26.3.2021 klo 13–14

Varsinainen kokous torstaina 8.4.2021 klo 10–12 etäyhteydellä